Årsmøde - 2019, PSYKOLOGI - ET FAG BASERET PÅ FORSKNING

PSYKOLOGI - ET FAG BASERET PÅ FORSKNING
ICD-11, børn og unge, personlighedsforstyrrelser i ICD-11, e-health, somatik, bæredygtighedspsykologi, junior- og seniorforskerpriser

Dansk Psykolog Forening inviterer til Årsmøde, hvor du har mulighed for at få viden om ny forskning indenfor psykologi. 

Årsmødets program er udarbejdet i et joint venture melle Dansk Psykolog Forening og Syddansk Universitet. 


KEYNOTE SPEAKER

KeyNote Speaker på Årsmødet er Professor Geoffrey M. Reed, psykolog og Senior Project Officer i WHO. Professor Reed vil give et overblik over det nye indhold og de største ændringer i ICD-11 og komme ind på, hvilken betydning dette har for den psykologiske praksis, forskning og sundhedsvæsen. 

Professor Reed har siden 2008 været med i arbejdet med en revision af ICD-10 Mental and Behavioral Disorders som Senior Project Officer i WHO. Derudover er han professor og videnskabelig Co-Director, Global Mental Health Program, Department of Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York. 

Præsentationen holdes på engelsk. 

Læs mere om præsentationen og keynote speaker her 

PARALLELSESSIONER
Derudover tilbydes du at deltage i op til 3 parallelsessioner, som er organiseret ud fra en række tematiske spor. 
Du kan vælge imellem i alt 14 forskellige sessioner: 

Børn og unge: bl.a. om Tidlig indsats: Hvad, hvorfor og hvordan? 

ICD-11 og personlighedsforstyrrelser: bl.a. om de generelle og fundamentale ændringer og hvordan den nye måde at diagnosticere på kan finde anvendelse i klinisk praksis inkl. cases og anvendelse til behandlingsplanlægning. 

e-health
: bl.a. om eMental health solutions: Evidence and perspectives: State-of-the-art samt om øget adgang til psykoterapi i Danmark - brug af teknologi som en af løsningerne

Somatik:
bl.a. Psychological care for Danes with diabetes samt om Mindfulness baseret kognitiv terapi til kvinder med brystkræft

'A la carte':
 bl.a. om bæredygtighedspsykologi og mulighed for at høre modtagerne af junior- og seniorforskerpriserne præsentere deres forskning indenfor psykotraumatologi. 

Du finder en uddybende præsentation af plenum- og parallelsessioner samt forskere her

FORSKERE DU HAR MULIGHED FOR AT MØDE:
Geoffrey M. Reed, Per Carlbring, Mette Skovgaard Væver, Bo Bach, Frans Pouwer, Sophie Lykkegaard Ravn, Kim Mathiasen, Susanne S. Pedersen, Lisbeth Frostholm, Robin Kok, Nina Rottmann, Maja Johannsen, Mikael Thastum, Simon Elsborg Nygaard, Sidsel Bekke-Hansen, Ask Elklit og Karen-Inge Karstoft.  

JUNIOR- OG SENIORFORSKERPRISER 
Modtagerne af Psykologforeningens Junior- og Seniorforskerpriser vil blive hyldet. Prisen er en anerkendelse af og opfordring til henholdsvis yngre og erfarne forskere om at bidrage til udviklingen af psykologfaget og at fremme psykologisk forskning på internationalt niveau ved at kaste lys på det. 
Læs mere om junior- og seniorforskerpriserne. 

PRIS
Det koster 550 kr. at deltage og 200 kr. hvis du er studerende, arbejdssøgende eller pensionist. 

Dagen afsluttes med et glas og en snack mellem kl. 17-18, hvor du kan drøfte dagens input med nye og gamle fagfæller. 

SAMKØRSEL
Hvis du søger eller tilbyder samkørsel til Årsmødet 2019 i Odense, kan du gøre det i denne Facebook-gruppe

 

 

FAKTA

Ref.nr.

20190921

Sted

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge