Forebyggelse og behandling af angst og depression i PPR-regi, i Fredericia

Pædagogiske Psykologers Forening inviterer til temadag med Sonja Breinholst som underviser med temaet:
"Forebyggelse og behandling af angst og depression".

Medlemmer af Pædagogiske Psykologers Forening og Dansk Psykolog Forening er velkommen til at deltage.

Om temaet:
I forbindelse med projektet ”Fremskudt psykiatri” har PPR i flere kommuner fået satspuljemidler til, at styrke en tidlig indsats for børn og unge med psykiske lidelser, så de bliver udredt og behandlet på den mindst indgribende måde uden for psykiatrien. På den baggrund har vi inviteret Sonja Breinholst til at holde en temadag med fokus på, hvordan PPR kan forebygge og behandle lettere tilfælde af angst og depression med udgangspunkt i en kognitiv, adfærdsterapeutisk ramme.

Kursusdagen vil sætte fokus på:
Der tages udgangspunkt i klassisk kognitiv adfærdsterapi og dertilhørende principper og teknikker. Kurset giver en kort introduktion til de mest almindeligt anvendte teknikker til brug i indsatser overfor lettere angsttilstande og depressive symptomer indenfor rammerne af PPR. Desuden sættes fokus på forebyggelse af disse lidelser i hverdagen dels gennem pædagogisk praksis og dels vha. et nyere forebyggende program kaldet ”FÅ STYR PÅ ANGSTEN”. Endelig vil der ske en evaluering af hvilke problematikker, det er muligt at arbejde med indenfor rammerne de givne rammer og hvilke problematikker, der bør viderehenvises til længerevarende psykoterapeutiske forløb.

Kursusbevis:
Der vil blive udleveret kursusbevis. Kurset er ikke forhåndsgodkendt pga der ikke kan søges generel godkendelse på kurser på 4 lektioner. Kursusbevis vil konkret kunne anvendes i ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Til de øvrige specialistuddannelser kan det indsendes til en vurdering når den samlede ansøgning indsendes til Dansk Psykolog Forening.

Underviser:
Sonja Breinholst er Ph.d., cand.psych., autoriseret med en 3-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

 

FAKTA

Navn

Temadage - Forebyggelse og behandling af angst og depression i PPR-regi, i Fredericia

Ref.nr.

20191111

Sted

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge