Styrk lærere og pædagogers professionelle relationskompetence, København

Pædagogisk Psykologisk Forening inviterer til temadag med Louise Klinge som underviser med temaet:
 

"Styrk lærere og pædagogers professionelle relationskompetence - om vigtigheden herfra og veje hertil for PPR-psykologer og PPR-vejledere"
 

Medlemmer af Pædagogisk Psykologisk Forening og Dansk Psykolog Forening er velkommen til at deltage.

Om temaet:
Styrk lærere og pædagogers professionelle relationskompetence – om vigtigheden heraf og veje hertil for PPR-psykologer og PPR-vejledere med Louise Klinge

Lærere og pædagogers interaktionelle adfærd påvirker bl.a. børns relationer til hinanden, deres trivsel - bl.a. selvværd og selvregulering - og børnenes faglige udvikling. Mange typer af børns vanskeligheder opstår, fordi de ikke mødes relationskompetent, og mange vanskeligheder forsvinder, når læreren og pædagogen handler relationskompetent og understøtter, at børnene kan arbejde aktivt med vedkommende indhold i en god stemning, hvormed de engagerer sig i aktiviteterne.

Indhold på PPFs temadage:
I oplægget formidles didaktisk viden om, hvad der hæmmer eller fremmer børns engagement, og betydningen af skældud står her centralt.

I oplægget vil Louise også beskrive synlige kendetegn ved den professionelle relationskompetence, som kan danne baggrund for, at PPR kan rådgive lærere og pædagoger ressourceorienteret.

Samtidig har hendes forskning vist 7 faktorer, der er afgørende for, at lærere og pædagoger handler relationskompetent. Flere af dem kan PPR understøtte, og oplægget giver konkret inspiration til hvordan.

Oplægget vil være en mosaik af viden, øvelser, refleksioner og dialog – hele tiden med børnenes stemmer som baggrundstæppe. 

Underviser:
Louise Klinge er børne- og skoleforsker. Hun har arbejdet som lærer i en årrække for alle klassetrin, og hun vandt i 2017 Ph.d.-Cup for sin afhandling om professionel relationskompetence. 

Louise har udviklet observationsskemaer om relationskompetente handlinger - dvs. læreren og pædagogens interaktionelle adfærd, der fremmer børn og unges trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt, og som muliggør, at klasser og børnegrupper bliver til udviklende fællesskaber. Observationsskemaerne formidles på kurser for PPR samt i efteruddannelsesforløb i både daginstitutioner og skoler.
 

Kursusbevis:
Der vil blive udleveret kursusbevis. Kurset er ikke forhåndsgodkendt pga der ikke kan søges generel godkendelse på kurser på 4 lektioner. Kursusbevis vil konkret kunne anvendes i ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Til de øvrige specialistuddannelser kan det indsendes til en vurdering når den samlede ansøgning indsendes til Dansk Psykolog Forening.

Fra kl. 15.00 - 16.00 vil PPR’s aktuelle situation v. formand for PPF Jette Lentz være på programmet

FAKTA

Navn

Temadage - Styrk lærere og pædagogers professionelle relationskompetence, København

Ref.nr.

20211109

Dato

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 10.00 - 16.00

Hvem kan deltage

Medlemmer af Pædagogisk Psykologisk Forening eller Dansk Psykolog Forening

Pris

Kr. 750,00 ekskl. moms for medlemmer af Pædagogisk Psykologisk Forening.

Kr. 1.090,00 ekskl. moms for medlemmer af Dansk Psykolog Forening

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Vibeke Hjulmand på tlf. 35 25 97 25 eller vih@dp.dk

Tilmeldingsfrist

Fredag den 24. september 2021.

Der er stadig ledige pladser

Sted

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge