Psykofarmakologi, voksne

Undervisere

Ramus  Rasmus  Raben 

Rasmus Wentzer Lichtoverlæge, professor, ph.d. og Raben Rosenberg, overlæge, professor, dr.med.

Formål
Kursets formål er at du tilegner dig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi.

Læringsmål
Du vil på kurset tilegne dig basal viden om de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, ønskede virkninger og bivirkninger: antidepressiva, anxiolytika, hypnotika, antipsykotika, samt stemningsstabiliserende og centralstimulerende psykofarmaka. 

Dette vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, virkninger og bivirkninger.

Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

 • At kunne vurdere ønskede og uønskede virkninger af psykofarmaka med betydning for det kliniske arbejde.
 • At identificere behov for psykofarmakologisk behandling eller regulering heraf med henblik på at kunne viderehenvise til lægelig vurdering og opfølgning.

Målgruppe
Psykologer der arbejder inden for den kliniske psykologi og hvor psykofarmakologisk behandling indgår som et led i det behandlingsmæssige arbejde.

Undervisningsform
Undervisning og diskussion.

Temaer i kurset
Generel introduktion til psykofarmakologi

Oversigt over psykofarmaka og deres inddeling

Principper for evidensbaseret psykofarmakologisk behandling

Psykofarmakologisk behandling af:

 • Primære psykotiske og affektive tilstande
 • Angsttilstande (herunder obsessive-kompulsive tilstande)
 • Misbrug og misbrugsrelaterede tilstande
 • ADHD
 • Organiske (seludære) psykiatriske tilstande 

Samspillet mellem psykofarmakologisk og psykologisk behandling. 

Forberedelse
Ingen forberedelse forudsættes, men kursisterne opfordres til at medbringe små eksempler på relevante kliniske problemstillinger. 

Litteratur

 1. Poulsen H.D. (Ed.). Basisbog i psykiatri , Munksgaards forlag, København 2010. Især kapitel 3 og kapitel 5.
 2. Brøsen K, Simonsen U og Dalhoff K (Eds.). Basal og klinisk farmakologi, . 6 udgave. FADL's Forlag, København 2019. Især kapitlerne 44-49 og 69.
 3. Rosenberg R, VIdebech P. Klinisk neuropsykiatri. FADLS forlag, København 2013.
 4. Gerlach J, Vestergaard P. Psykofarmaka. Psykiatrifondens forlag, København 2010.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet i psykopatologi under 13.3.19 Psykofarmakologi, voksne, 12 timer

For alle øvrige specialistuddannelser er kurset godkendt jf. retningslinjerne i det fleksible valg med 12 timer.

FAKTA

Ref.nr.

210310

Tid og varighed

Torsdag 28. oktober - fredag 29. oktober 2021.

1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00

Varighed: 12 timer 

Til- og afmeldingsfrist

16. september 2021

Der er nu 6 uger til kursusstart og der er stadig enkelte ledige pladser.
Du skal tilmelde dig kurset via "Mitdp" indtil 3 uger før kursusstart.

Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

NYE REGLER!

Opkrævning af kursusgebyr og indførelse af afbudsgebyr fra den 1. oktober 2021

 • Du vil modtage opkrævning af kursusgebyr umiddelbart efter tilmelding.
 • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

Læs mere om de nye regler her

Systematisk Efteruddannelse

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

Læs mere her.

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 3795,00

Rasmus Wentzer Licht

Rasmus Wentzer Licht

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge