Økonomisk ledelse

Du får indsigt i effektiv økonomistyring og kommer til at arbejde reflekteret med økonomiske problemstillinger, så du kan analysere, handle og perspektivere ud fra både økonomiske teorier og andre parametre, der har indflydelse på den økonomiske tænkning.

Underviser

Charlotte Flyger, cand.merc. fra CBS. Ingeniørdocent på DTU Diplom med ansvar for det økonomiske fagområde. Mange års erfaring i at undervise ledere fra både offentlige og private arbejdspladser i ‘Økonomisk ledelse. I en årrække ekstern lektor på CBS.

Formål
På modulet arbejder du med at blive i stand til at deltage i økonomiske beslutninger. Beslutninger som kræver forståelse for helhedsorienteret styring af økonomiske aktiviteter, ressourcer, investeringer og finansiering i en organisation. 
På modulet er der også fokus på, at du opnår et økonomisk overblik, herunder at du forstår de økonomiske konsekvenser af forskellige typer af beslutninger, at du anskuer økonomiske sammenhænge og anvender økonomiske termer, når du er i dialog med andre i din organisationn og skal træffe kvalificerede økonomiske beslutninger. 
Du inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i din egen organisation. Undervisningen afspejler en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis gennem forelæsning, øvelser og eksperimenter. 
Du inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i din egen organisation. Undervisningen afspejler en

Mål for læringsudbytte
Formålet med modulet er, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at agere ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle denne i organisationen.

Viden og forståelse
Det er målet, at du har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse. 

Færdigheder
Det er målet, at du har opnået færdigheder til at:

  • Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til ledelsespraksis.
  • Vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis. 

Kompetencer
Det er målet, at du kan:

  • Relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis.

 

FAKTA

Ref.nr.

210323

Tid og varighed

Tirsdag 23. marts - onsdag 24. marts og mandag 26. april - tirsdag 27. april 2021.
1., 3. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 4. dag kl. 9.00-16.00.

Godkendt til

5 ECTS-point

Aflevering af opgave

18. maj 2021

Mundlig eksamen

25. og 27. maj 2021

Pris

9.763,- kr. inklusiv forplejning.

Uddannelsen er momsfri.

Se den samlede Diplomuddannelse

Her!

Til- og afmeldingsfrist

9. februar 2021.

Regler for afbud

Hvis framelding sker efter 9. februar 2021 betales et afbudsgebyr på 2.000 kr. 

Kom til virtuelt informationsmøde

om diplomuddannelse i ledelse for psykologer. 

Mødet holdes den 24. august kl. 16:30-17:30. 

Læs mere om mødet og tilmeld dig her.

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge