NYT! Psykodynamisk tilgang til arbejdet med børn og unge med depression og angst samt forældre

Undervisere: 

 Gitte  Annette 
Annette Anbert, cand. psych. specialist i psykoterapi og klinisk børnepsykologi, specialpsykolog Børne og ungdomspsykiatri. Uddannet ved IGA i gruppeanalytisk psykoterapi. Spædbarnsobservation ved undervisere fra Tavistock, London.  Erfaring fra PPR, miljøteraputisk behandlings arbejde/behandlingshjem, børne- og ungdomspsykiatri, organisering, undervisning, supervision, psykoterapi individuelt og i grupper med børn, unge og forældrearbejde. 
Gitte Jönsson, cand.pæd.psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi – psykoterapi for børn og voksne. Kandidat i Dansk Psykoanalytisk Selskab og privat praktiserende psykolog. Erfaring fra PPR, børnepsykiatrien, miljøterapeutisk behandlingsarbejde, undervisning, supervision, psykoterapi med børn og unge og forældrearbejde.

Formål: 
Formålet med kurset er at introducere deltagerne til i den psykodynamiske tilgang til at arbejde terapeutisk med børn og unge med angst og depression og deres forældre. Kurset udvikler færdigheder i identifikation af børn og unge, der har brug for en fyldestgørende behandlingstilbud ud fra en helhedsorienteret tilgang. 
Kurset tager afsæt i grundlæggende psykodynamisk teori/objektrelationsteori i forhold til behandlingsarbejde med børn og unge med depression og angst. 
Da psykoterapi med børn og unge er afhængig af samarbejde med barnets/den unges forældre og netværk, vil man som en del af kurset får kendskab til forskellige former for tilgange til forældrearbejdet. 

Læringsmål 
På kurset tilegner du dig viden om: 

  • Mulige behandlingstilbud som omfatter børn og unge med angst og depression 
  • Deltagerne vil lære om betydningen af terapiens ramme, den terapeutiske relation og forældrearbejde.

Kurset udvikler dine færdigheder i: 

  • At identificere angst og depression hos børn og unge, og forstå barnets/den unges situation ud fra en psykodynamisk referenceramme 

Kurset giver kompetence i:

  • At identificere barnet/den unges vanskeligheder ud fra en helhedsorienteret tilgang og vurdere, hvilke delelementer som bør indgå i et fyldestgørende behandlingstilbud.

Temaer

•    Objektrelationsteori 
•    Angst og depression fra et udviklingspsykologisk perspektiv
•    Angstens udviklingsmæssige hierarki 
•    Rammernes betydning og rammebrud 
•    Terapeutisk alliance
•    Legens betydning i psykodynamisk børneterapi
•    Overføring, modoverføring og projektiv identifikation.
•    Containment
•    Psykodynamisk psykoterapi med unge 
•    Forældrearbejdet og dets betydning for det terapeutiske arbejde 
•    Modeller for forældrearbejde 

Målgruppe
Kurset henvender sig til psykologer med interesse for psykoterapeutisk behandling indenfor børne- og ungeområdet ud fra en psykodynamisk tilgang. 
Særlige forhåndskendskab til kursets emne er ikke nødvendig. 

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem formidling af viden, gruppearbejde, refleksion og drøftelse i plenum. 

Litteratur
Det anbefales, at man forud for kurset læser: 

  • Grünbaum, L. og Mortensen, K. V (2016). Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. En grundbog om teorier og arbejdsmetoder, bind I, Hans Reitzels Forlag, København. Kap 1, 2, 4 og 5

Supplerende litteratur

  • Bateman, A. and Holmes J. (1995). Introduction to Psychoanalysis. Contemporary Theory and PracticeBrunner-Routledge, Hove and New York
  • Grünbaum, L. og Mortensen, K. V (2016). Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. Et område i udvikling, bind II.  Hans Reitzels Forlag, København. 
  • Bronstein, C. (2001). Kleinaian Theory. A Contemporary Perspective. Whurr Publishers, London and Philadelphia. Kap. 3, 4 og 12 
  • Trowell, J. (2011), Childhood Depression. A Place for Psychotherapy, Karnac, London 

Godkendt til 
Søges godkendt

 

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - NYT! Psykodynamisk tilgang til arbejdet med børn og unge med depression og angst samt forældre

Ref.nr.

2103991

Tid og varighed

Mandag 11. - tirsdag 12. januar 2021.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Til- og afmeldingsfrist

30. november 2020

Sted

Kurset foregår virtuelt via zoom

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 3721,00

Max deltagere

24

Annette Anbert

Annette Anbert

Gitte Jönsson

Gitte Jönsson

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge