Hjernerystelse på kort og lang sigt med fokus på hjernen, symptomerne og behandling i Aarhus

Undervisere
  Hana  Nicole  
Lektor Hana Mala Rytter, cand.psych, ph.d., Leder af Dansk Center for Hjernerystelse. Har beskæftiget sig med hjernerystelse siden 2010 og har skrevet adskillige indlæg og artikler om emnet. Har stærk neurofaglig baggrund, bred viden om hjernen og overblik over aktuel forskningsmæssig udvikling. Har stået i spidsen for forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Behandler ligeledes commotio-ramte i hospitalsregi. 
Nicole Deleu, cand.psych. aut., Center for Hjerneskade, specialiseret i behandling af følger efter hjernerystelse. Har arbejdet klinisk med hjernerystelser på Center for Hjerneskade siden 2013 og varetaget behandlingen ifbm. forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Arbejder aktuelt med behandling samt udvikling, formidling og undervisning i Center for Hjerneskades commotio-enhed og
 

Formål
Formålet med kurset er, at du tilegner dig opdateret teoretisk og praktisk viden om hjernerystelse og det postcommotionelle syndrom samt får input vedr. behandlingen af længerevarende følger efter hjernerystelse. Kurset retter sig primært mod voksenområdet.

Læringsmål
Dette kursus giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om hjernerystelse og langvarige følger heraf.

Dette vil gøre dig i stand til:

 • At identificere symptombilledet som følge af en hjernerystelse
 • At lægge en strategi for behandlingen af længerevarende følger efter hjernerystelse
 • At identificere faktorer der kan komplicere og influere på bedringsprocessen
 • At målrette behandlingen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt drage konklusioner ift. yderligere intervention

Målgruppe
Psykologer, der møder hjernerystelsesramte i sit virke, men ikke har hjernerystelse som sit specialeområde (fx privatpraktiserende psykologer, kommunalansatte psykologer, psykologer ved forsikringsselskaber)

Undervisningsform
Kombination af oplæg, case-præsentationerne, og diskussioner af hhv. cases og praksis i plenum. 

Temaer i kurset

 • Strukturelle og biokemisk forandringer i hjernen i forbindelse med en hjernerystelse
 • Diagnosekriterier og symptombillede
 • Den bio-psyko-sociale forståelsesmodel
 • Adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier
 • Tilbagevenden til aktivitet samt arbejde/uddannelse

Du kan ca. 3 uger før kurset i mit DP downloade et detaljeret undervisningsprogram for kurset.

Forberedelse/mellem kursusdage
Kursusdeltagere skal inden kursets start læse to følgende udgivelser (kan downloades fra MitDP): 

 1. Malá & Mogensen (2017): Commotio cerebri og mild traumatisk hjerneskade – er vi enige om hvad det er? Best Practice, februar, 30-33.
 2. Sheese & Hammeke (2014): Rehabilitation from postconcussion syndrome: Nonpharmacological treatment. Concussion. Prog Neurol Surg. Basel, Karger, vol. 28: 149-160.

 Kursusdeltagerne anbefales at læse nedenstående supplerende litteratur. Litteraturen kan ikke findes i "mitDP".

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp konsolidering.

Supplerende litteratur
OM HVAD DER SKER I HJERNEN: 
- Meaney & Smith (2011): Biomechanics of concussion. Clinical sports and medicine, 30:19-31.

OM HVORDAN MAN STILLER DIAGNOSEN OG GENERELT FORHOLDER SIL TIL HJERNERYSTELSESRAMTE I DEN KLINISKE PRAKSIS:
- Carney et al. (2014): Concussion guidelines Step 1: Systematic review of prevalent indicators. Neurosurgery, 75, S3-S15.
- Marshall et al. (2015): Updated clinical practice guidelines for concussion/mild traumatic brain injury and persistent symptoms. Brain injury 29(6): 688-700.

OM PSYKOLOGISKE FAKTORER IFM. LANGVARIGE FØLGER: 
- Broshek et al. (2015): A review of post-concussion syndrome and psychological factors associated with concussion. Brain injury 29(2): 228-237.  

OM DEN TEORETISKE FORSTÅELSESRAMME: 
- Silverberg & Iverson (2011): Etiology of the post-concussion syndrome: physiogenesis and psychogenesis revisited. NeuroRehabilitation 29: 317-329. 

OM PSYKOLOGISKE BEHANDLINGER: 
- Snell et al. (2009): A systematic review of psychological treatments for mild traumatic brain injury: an update of the evidence. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 31(1): 20-38. 

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 6 timer.

FAKTA

Navn

Det tværgående modul - Hjernerystelse på kort og lang sigt med fokus på hjernen, symptomerne og behandling i Aarhus

Ref.nr.

211109

Til og afmeldingsfrist

28. september 2021

Tid og varighed

Tirsdag 9. november 2021.
kl. 10.00-17.00

Der er nu 6 uger til kursusstart og der er stadig enkelte ledige pladser.
Du skal tilmelde dig kurset via "Mitdp" indtil 3 uger før kursusstart.
Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

Evalueringspraksis

Læs her!

NYE REGLER!

Opkrævning af kursusgebyr og indførelse af afbudsgebyr fra den 1. oktober 2021

 • Du vil modtage opkrævning af kursusgebyr umiddelbart efter tilmelding.
 • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

Læs mere om de nye regler her

Systematisk Efteruddannelse

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

Læs mere her.

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Aarhus C

Varighed

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 1901,00

Max deltagere

24

Nicole Winsløw Deleu

Nicole Winsløw Deleu

Peter Christiansen

Peter Christiansen

Hana Mala Rytter

Hana Mala Rytter

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge