Supervision af supervision

 

Undervisere

           
Jan                                   Anne                            Birgitte

Jan Nielsen, cand. psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt,
Anne Engholm Hedegaard, Ph.D., cand.psych.aut. og 
Birgitte Petersen, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. 

Formål
Formålet er at højne dine praktiske supervisionsfærdigheder. Ved træning af supervision og gennem fremlæggelse af egne supervisionsopgaver er fokus på at styrke din evne til at reflektere over egen supervisionspraksis, således at du selvstændigt og på specialistniveau kan tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver.

Undervisernes tilgang er dels almen supervisionsteori og dels psykodynamisk.

Læringsmål 
På kurset vil vi bygge bro mellem din teoretiske viden om supervision og din supervisionspraksis;

Du vil på kurset træne og udvikle dine færdigheder i:

 • At tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver selvstændigt og på specialistniveau, herunder konstruktiv brug af supervisionsrelationen.
 • Gennem øvelser og feedback fra supervisor og gruppemedlemmer at få skærpet dine evner til at strukturere og gennemføre supervisoropgaver med en klar supervisionskontrakt, inddragelse af organisationsforståelse, dobbeltroller og etisk refleksion.  
 • Via modelindlæring i gruppen at styrke dit valg af løsningsmuligheder og supervisionsmetoder. 

Du vil udvikle dine kompetencer i:

 • Gennem øvelser at træne dine supervisionskompetencer
 • At reflektere over og udvikle din egen supervisionspraksis samt lægge en strategi for, hvordan du fortsat kan udvikle din supervisionsstil. 

Målgruppe
Psykologer, der ønsker supervisorgodkendelse og som udfører supervisionsopgaver.
For at deltage i kurset skal du have gennemført et 30-timers kursus i supervisionsprocessens teori og metode. 

Undervisningsform 
Du skal undervejs:

 1. Fremlægge supervisionsopgaver som du har udført til refleksion i og feedback fra gruppen/læreren (1-2 gange pr. kursist) og
 2. Fremlægge psykoterapier eller andet klinisk psykologisk arbejde (herunder også organisationspsykologiske sager) som du har udført til livesupervision ved en af de øvrige deltagere, som træner sig i at supervisere.  (1-2 gange pr. kursus).
 3. Udføre live-supervision af en af øvrige kursisters fremlagte psykoterapier eller andet klinisk psykologisk arbejde (1-2 gange pr. kursus – jf. pkt. 2 ovenfor)

Efterfølgende reflekteres over den udførte supervisionsproces og der gives konstruktiv feedback, ligesom der knyttes an til supervisionsteorien og almene supervisionsproblemstillinger og deres håndtering. 

Temaer i kurset

 • Deltagernes egen udførelse af supervision. 
 • Konstruktiv brug af supervisionsrelationen
 • Strukturering af supervisoropgaver
 • Supervisionskontrakt
 • Inddragelse af organisationsforståelse
 • Dobbeltroller
 • Etisk refleksion
 • Kritiske refleksion over konsekvenser, muligheder og begrænsninger i valg af forskellige foki i supervisionen, Via modelindlæring og andre kursisters cases, bliver du præsenteret for en lang række forskellige typer af supervisionsopgaver indenfor en bred vifte af psykoterapeutiske samt tværfaglige supervisionsopgaver. 
 • Fortsat udvikling af supervisionspraksis og -stil 

Forberedelse
Du skal forberede og fremlægge dels udførte supervisionsopgaver (eller planlægningen af sa°danne), dels eget klinisk klientarbejde. Begge dele danner afsæt for supervision. Instruktion i, hvordan fremlæggelse kan ske, tilsendes kursisterne nogle uger forud for kursusstart.

Efter kurset
Du opfordres til at fortsætte egen supervisionspraksis for at konsolidere dine færdigheder som supervisorer. Du opfodres til at forsætte den fælles kollegiale refleksion i frivilligt dannede netværksgrupper. 

Evaluering
Midtvejs- og slutevaluering internt på kurset – foruden den obligatoriske skriftlige evaluering, som Dansk Psykolog Forening foretager efter kurset.  

Godkendt til
Kursus i supervision af supervision er godkendt til 19.2.3. med 20 timer. 

FAKTA

Navn

Supervisortræning - Supervision af supervision

Ref.nr.

211931

Tid og varighed

Mandag 15. november - onsdag 17. november 2021.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. og 3. dag kl. 9.00-17.00.
Varighed: 20 timer.

Til- og afmeldingsfrist

4. oktober 2021

Der er stadig enkelte ledige pladser.
Du skal tilmelde dig kurset via "Mitdp" indtil 3 uger før kursusstart.

Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

Max deltagere

8

Deltagerforudsætninger
For at deltage i kurset skal du have gennemført et 30-timers kursus i supervisionsprocessens teori og metode

Evalueringspraksis

 Læs her!

NYE REGLER!

Opkrævning af kursusgebyr og indførelse af afbudsgebyr fra den 1. oktober 2021

 • Du vil modtage opkrævning af kursusgebyr umiddelbart efter tilmelding.
 • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

Læs mere om de nye regler her

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Aarhus C

Varighed

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 8795,00

Jan Nielsen

Jan Nielsen

Anne Engholm Hedegaard

Anne Engholm Hedegaard

Birgitte Petersen

Birgitte Petersen

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge