Med gruppen i fokus

Undervisere

Undervisere
Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen. Begge specialister i arbejds-og organisationspsykologi. Morten og Thomas er stiftere og ejere af IMPAQ Erhvervspsykologi. Begge har arbejdet i både interne og eksterne konsulentroller.

Formål
Det er i stigende grad populært at organisere medarbejdere og ledere i grupper og team. Behovet for samarbejde om kerneopgaven har aldrig været større. Evnen til som konsulent at understøtte velfungerende grupper og team er af samme grund i den grad sat i spil.
Formålet med kurset er, at du får kendskab til forskellige teorier og modeller om grupper og gruppers udvikling i organisationer. Dette med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder i disse og udforme relevante interventionsstrategier samt at kunne reflektere over egen rolle som medlem af/i arbejdet med grupper arbejdspladser/i organisationer.
kurset er placeret på specialistuddannelsens arbejds- og organisationspsykologimodul, som er fællesmodulet og som har til formål at sikre en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder.

Læringsmål
På kurset vil vi særligt arbejde med relevant teori om grupper herunder gruppers udvikling, samarbejde i grupper, gruppedynamik samt ledelse i og af grupper. Kurset fokuserer særligt på teams, som er en tiltagende anvendt organisationsform.

Kurset gør dig i stand til (viden):

 • At kende til relevante teorier og modeller for grupper og deres udvikling
 • At kende til hvilke faktorer, der har betydning for gruppers liv og effektivitet

Kurset gør dig i stand til (færdigheder): 

 • At afdække og analysere gruppens aktuelle udviklingsbehov

 • At tilrettelægge og gennemføre en relevant udviklingsproces i samarbejde med gruppen.

Du vil desuden få kompetencer i:

 • At reflektere over de forskellige analyse- og interventionsredskabers anvendelighed i relation til den konkret og opgave  

Kurset arbejder med aktionslæring, og der arbejdes med en virkelig arbejdsgruppe udefra. Der vil derfor være mulighed for at fa° feedback fra denne arbejdsgruppe, hvorfor man fa°r styrket sin konkrete viden om hvilke interventioner, der virker hvordan.

Målgruppe
Konsulenter, der arbejder med udvikling af grupper og organisationer.

Undervisningsform
Der undervises i konkrete analysemodeller og interventioner med en høj grad af deltageraktivitet. Derudover inddrages som nævnt en virkelig arbejdsgruppe, som vi arbejder med. Vi organiserer selve kurset (også kaldet kursusorganisationen) som en midlertidig organisation, hvis øverste formål er at skabe læring. Deltagerne deles op mindre konsulentteam, der skal samarbejde om at hjælpe en gruppe. Vi bruger kursusorganisationen som materiale for læring på linje med gruppen.
Kursets undervisningsform indebærer høj grad af deltageraktivitet, da du bl.a. vil komme til at arbejde med en gruppe fra en arbejdsplads. Du skal desuden være indstillet på at deltage aktivt i konsulentteam på kurset.

Temaer i kurset 

 • Gruppers dynamikker, ledelse og kontekst
 • Analyse af grupper og udviklingsbehov
 • Interventioner i grupper
 • Evaluering af interventioner

Forberedelse
Du skal forvente af bruge i alt ca. en dag på forberedelse til kurset ved læsning af udvalgt litteratur. Litteraturlisten kan downloades fra ’Mit DP’ ca. 3 uger før kursets start. Mellem modulerne kan der være brug for at gøre interventionsdesign færdigt i den konsulentgruppe, du er placeret i. Desuden kan du arbejde med de interventionsredskaber, der undervises i pa° modulet.

Litteratur
Litteratur og litteraturliste kan downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger før kursets start. Litteraturen nævnt i litteraturlisten skal du selv skaffe.
 
Godkendt til 
Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.3., 30. timer.

FAKTA

Navn

Arbejds- og organisationspsykologimodulet - Med gruppen i fokus

Ref.nr.

221703

Tid og varighed

Tirsdag 13. december - torsdag 15. december 2022 og onsdag 11. januar - torsdag 12. januar 2023.
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00, 2. 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 30 timer.

Til- og afmeldingsfrist

1. november 2022

NYE REGLER!

Opkrævning af kursusgebyr og indførelse af afbudsgebyr fra den 1. oktober 2021

 • Du vil modtage opkrævning af kursusgebyr umiddelbart efter tilmelding.
 • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

Læs mere om de nye regler her

Sted

Impaq ApS
Cortex Park 26
5230 Odense M

Pris excl. moms

Kandidatmedlem kr. 9401,00

Max deltagere

24

Thomas Lundby

Thomas Lundby

Morten Novrup Henriksen

Morten Novrup Henriksen

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge