PSA Psykologfagligt Selskab for Autisme inviterer til heldagskursus og generalforsamling den 11. oktober 2017

Sara Moroza-James (Swansea, UK) Intensive Interaction-koordinator og mor til en autistisk dreng, som er hjemmeskolet med Intensive Interaction. Sara er tilknyttet Intensive Interaction Institute og har præsenteret på flere autismekonferencer i Storbritannien.
 
Fiona Barr (Leeds, UK) specialist i leg, speciallærer og Intensive Interaction-koordinator. Mere end 20 års erfaring med tilrettelæggelse af læringsmiljøer for mennesker med autisme og andre handicap. Fik I 2015 prisen som Most Inspirational Special Needs Teacher in West Yorkshire.
 
Leg er fundamental for menneskers udvikling. I legen skabes værdifulde, meningsfulde anledninger til at lære nyt gennem vores spontane, medfødte nysgerrighed. Leg bidrager til, at mennesker kan etablere relationer, øve og mestre færdigheder og trives både fysisk og mentalt. Men for mange med autisme er der en atypisk legeudvikling og en begrænsning i adgangen til leg som spontan, meningsfuld og glædesfyldt aktivitet. 
 
Men legens dynamiske, frit fyldende struktur kan give autistiske mennesker adgang til en mere naturlig udvikling og læring, en erkendelse, der står centralt i Intensive Interaction, som begge undervisere praktiserer og underviser i. Temadagen giver en ramme for at forstå udvikling og læring hos autistiske mennesker i et socialt og kommunikativt udviklingsperspektiv.

Temadagen introducerer også Intensive Interaction som en tilgang af særlig relevans ved autisme.
 

På kurset introduceres Intensive Interaction kort af psykolog Ditte Rose Andersen, hvorefter Sara Moroza-James underviser i den afgørende betydning, som samspil, kommunikation og leg har for udvikling og læring ved autisme. Om eftermiddagen belyser Fiona Barr legens vitale rolle for børn og voksne med autisme med inddragelse af aktuel legeforskning og -teori.

Dagens indhold er bl.a.:
Autisme, læring og udvikling gennem samspil og leg
Intensive Interaction og kernevanskeligheder ved autisme
Viden om typisk udvikling og dens relevans for læringsmiljøet for børn og voksne med autisme
Leg, legetyper og vigtigheden af leg ved autisme
Leg som adgang til et sanse udviklings- og sansemæssigt relevant læringsmiljø
 
Tid:   Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 9.15-16:30
Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.
Pris:  775 kr. for medlemmer, 900 kr. for ikke-medlemmer. I prisen indgår morgenmad, frokost og kage. 

Målgruppe:
Psykologer og andre professionelle inden for autismeområdet. Kurset foregår på letforståeligt engelsk.
 
Tilmelding: Senest onsdag d. 27. september ved bankoverførsel af beløbet til konto i Lån&Spar, reg: 0400, konto: 4012359611 med angivelse af medlemsnummer i DP og navn.
Disse oplysninger er nødvendige for udstedelse af kursusbevis. Når indbetalingen er registreret, er du tilmeldt. Indbetalingen er din kvittering.

Kontakt:
ps.autisme@gmail.com.

NB! Der er generalforsamling i forlængelse af kurset kl. 17:00-18:00. Der udsendes særskilt indkaldelse.

 

FAKTA

Navn

Kursus - PSA Psykologfagligt Selskab for Autisme inviterer til heldagskursus og generalforsamling den 11. oktober 2017

Dato og tid

11-10-2017 09:15 - 16:30

Sidste tilmeldingsdato

27-09-2017 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge