Social- og beskæftigelsespsykologisk Selskab afholder temadag og generalforsamling

Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab indkalder til generalforsamling torsdag d. 16. november 2017 kl. 16.15 - 17.45 for selskabets medlemmer.
 
Dagsorden ifølge Psykologforeningens vedtægter for faglige selskaber. Forslag til dagsordenspunkter skal være selskabets formand Peter Damby Hahn i hænde senest 8 uger inden afholdelsen, på e-mail: peter@dambyhahn.dk.
 
Selve stedet og det præcise tidspunkt vil blive meddelt snarest via hjemmeside og mails til medlemmerne, men det vil formentlig blive i Odense. 
 
Generalforsamlingen vil ligge i forbindelse med en temadag - indholdet af denne samt tilmeldingsprocedure kan ses nedenfor her.
  
Næstformand Susanne Zajac 
på vegne af styrelsen i Social & Beskæftigelsespsykologisk Selskab

--------------------------
OM TEMADAGEN:

 
 I forbindelse med vores generalforsamling vil vi gerne invitere vores medlemmer og andre interesserede til en spændende temadag med overskriften:
 
”Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen og hvad er psykologiens muligheder og potentialer i sektoren”
 
Anne Sandberg, cand.psych.aut. fra Psykologselskabet Cantadora vil være både tovholder og en af oplægsholderne på dagen. Anne har flere års erfaring fra Væksthuset med ledelse, konsulentfunktioner og undervisning/supervision målrettet beskæftigelsesindsatsen og er i dag en del af Psykologselskabet Cantadora, hvor hun arbejder som projektleder, udvikler og konsulent. 
 
Temadagen afholdes torsdag d. 16. november 2017 kl. 9.15-16.15 og i umiddelbar forlængelse heraf afholdes vores generalforsamling kl. ca. 16.30 – 17.30. Se ovenfor.
 
Om temadagen
 
Beskæftigelsesindikator projektet er det hidtil mest omfattende studie af udsatte kontanthjælpsmodtageres vej til beskæftigelse. Det er startet tilbage i 2011 med spørgsmålet: hvad virker? Vi vil på denne dag dykke ned i nogle særligt interessante fund. Vi undersøger dem med psykologbriller, og med praksis i fokus: Hvad er god praksis på beskæftigelsesområdet? Hvordan kan vi kvalificere det vi allerede gør? Hvad skal vi gøre mere? Og hvad er psykologens rolle? 
 
Især kommer vi til at beskæftige os med fundne i delanalysen fra BIB kaldet ”sagsbehandlerens betydning” (læs om den her)
 
Der viser sig nemlig interessante fund omkring vi professionelles tiltro til borgernes muligheder på arbejdsmarkedet og deres chancer for at ende i job – er det ren Rosentahl effekt eller hvad? 
 
Vi kommer til at høre fra Forskningschefen i Væksthuset (Charlotte Hansen) om de mest interessante fund, men vi kommer også til at stille spørgsmål og gå på opdagelse i begrebet ”Tiltro” og så skal vi kigge nærmere på psykologens faglighed som en vigtig brik i forhold til beskæftigelses-faglighed. Vi skal tage skridt i retning af en videnskab vi kunne kalde beskæftigelses-psykologi. 
 
Praktisk:

Temadagen afholdes tirsdag d. 16. november 2017 kl. 9.15 – 17.30 på Hotel Radisson, Claus Bergs gade 7, 5000 Odense C.
 
Pris for medlemmer af SBPS: 1250 kr.
Pris for øvrige: 1500 kr.
Tilmelding til arrangementet og samtidig indmeldelse i selskabet 1350 kr.
Prisen inkluderer forplejning og lokaleleje. Tilmelding gerne så hurtigt som muligt og senest 1. november 2017.
 
Tilmelding sker ved at sende mail til socidp@gmail.com og indbetale kursusgebyret på kontonr 0400 4020024009 i Lån og Spar Bank.
 
Bemærk at tilmelding først er gældende, når betalingen er registreret. Vigtigt: Husk at oplyse dit fulde navn samt om du er medlem af hhv. SBPS og Dansk Psykolog Forening (også medlemsnr) – dette både på mail og ved indbetaling.
 
Oplys også gerne om du deltager ved generalforsamlingen. 
 

FAKTA

Navn

Generalforsamling / Årsmøde - Social- og beskæftigelsespsykologisk Selskab afholder temadag og generalforsamling

Dato og tid

16-11-2017 09:15 - 17:45

Sidste tilmeldingsdato

01-11-2017 18:00:00

Sted:

Hotel Radisson, Claus Bergs gade 7, 5000 Odense C.

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge