Dansk Sundhedspsykologisk Selskab DSS afholder Ordinær generalforsamling og temadag

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab DSS 
afholder 
Ordinær generalforsamling og Temadag
 
Emnet for temadagen er: 
Hvornår er det sygt at være bange for at være syg?
En indføring i helbredsangst
v/Louise Lykke Kronstrand
 

Oplæg ved autoriseret psykolog Louise Lykke Kronstrand, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.
 
Alle kender til angsten for at være syg. Men frygten for, at man selv eller ens nærmeste har eller får en alvorlig sygdom kan blive særdeles plagsom og udvikle sig til en angstlidelse. Livet kommer til at handle om at overleve frem for at leve.
 
3 procent af danskerne vurderes at lide af helbredsangst, en lidelse som ofte debuterer tidligt og er vedvarende, hvis den ikke behandles. Helbredsangst medfører store omkostninger for den enkelte og ofte også for de pårørende.
 
Helbredsangst præsenteres igennem diagnostiske kriterier og kliniske eksempler. Lidelsen afgrænses i forhold til andre lidelser samt normalområdet og viden om prædisponerende, udløsende og vedligeholdende faktorer berøres.
 
Behandling af helbredsangst præsenteres og eksemplificeres med afsæt i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som med god effekt har været anvendt i et forskningsprojekt på Funktionelle Lidelser. Centrale kliniske redskaber såsom øvelser og pædagogiske modeller fra behandlingen vil blive demonstreret.
 
Louise Lykke Kronstrand er psykolog og har arbejdet med helbredsangst de sidste 7 år ved Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital. Her har hun grupper for helbredsangst samt underviser læger og psykologer i ACT-behandling. Desuden har Louise egen psykologpraksis og er medforfatter på bogen "Mindfulness. En manual til træning af bevidst nærvær".
 
Tid: Onsdag 7. februar 2018 klokken 10:00 til 17:00. 
 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
 
Pris: gratis for medlemmer af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, 300 kr. for ikke-medlemmer. Beløbet inkluderer morgenkaffe (fra kl. 9:30), frokost, kaffe m.v. 
 
Tilmelding dss.kursus@gmail.com senest d. 22. januar 2018. Eventuelle betalingsoplysninger fremsendes efter tilmelding.
 
Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne fra klokken 17.10.
 
Kurset er tilrettelagt med henblik på godkendelse med 6 timer til specialistuddannelsen i Sundhedspsykologi under punktet
11.4.4.2.1 Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område. 
Deltagerne har mulighed for at søge godkendelse med op til 6 timer under andre psykologiske specialer.

 

 
 

FAKTA

Navn

Generalforsamling / Årsmøde - Dansk Sundhedspsykologisk Selskab DSS afholder Ordinær generalforsamling og temadag

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

07-02-2018 10:00 - 20:00

Sidste tilmeldingsdato

22-01-2018 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge