Kreds Frederiksborg afholder Årsmøde/generalforsamling i Hillerød

Årsmøde med frokost, oplæg ved Mia O’Toole og generalforsamling i Frederiksborg Kredsen
fredag 4. maj 2018 kl. 12-16.30 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød
 
Kredsen inviterer kredsmedlemmerne til en frokost kl. 12-13 i restauranten på Pharmakon, og herefter er der oplæg ved Mia O’Toole fra kl. 13-15, og generalforsamling fra kl. 15-16 og herefter kaffe og kage fra kl. 16-16.30.
 
Lektor i klinisk psykologi Mia O’Toole vil holde oplæg om emotioner og emotionsregulering i psykoterapi.

Mias oplæg vil centrere sig om tre emner:

 
  • Kroppens rolle i emotioner og emotionsregulering. Mia vil præsentere resultater fra en række eksperimenter, hvor kroppens rolle i angst og depressiv symptomatologi undersøges.
  • Arbejdet med at udvikle og afprøve Emotionsreguleringsterapi (ERT). Mia vil beskrive målgruppe for ERT og nyeste forskningsresultater.
  • Erfaringer fra psykoterapi med pårørende til kræftpatienter. Mia vil problematisere anvendelsen af kognitiv adfærdsterapi til denne gruppe og præsentere kliniske erfaringer.
 
Mia O’Toole er lektor i klinisk psykologi med emotionsregulering som primært forskningsområde. Mia har for sin høje produktivitet og kvalitet i sin forskning fået både Århus Universitets Forskningsfonds PhD-pris og senest Dansk Psykolog Forenings juniorforskningspris.
 
Dagsorden til generalforsamlingen fremgår af ”Regelsæt 2016-18” fra Dansk Psykolog Forening, som du kan finde på hjemmesiden www.dp.dk og her kan du også læse om kredsens formål, hvem der er medlemmer af kredsen og om styrelsen.
 
Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent.
2. Fastsættelse af forretningsorden.
3. Beretning om kredsens virksomhed.
4. Fastsættelse af forslag til driftsbudget.
5. Valg af kredsstyrelse.
6. Evt.

 

Vi vil opfordre medlemmerne til at stille op til styrelsen, da vi mangler nogle flere aktive. Det kan være både hyggeligt og sjovt at mødes og planlægge arrangementer for medlemmerne, og vi får tilskud fra Dansk Psykolog Forening, så vi kan lave kurser, fyraftensmøder mv.
 
 
Det koster 300 kr. at deltage i frokosten, høre oplægget og få kaffe og kage, og de bedes indbetalt på konto i Lån & Spar: 0400-4012 353 931 senest fredag d. 20. april samtidig med tilmelding på Mail@signehjortkjaer.dk

 

Mvh styrelsen for Frederiksborg Kredsen
 
 
 
 

FAKTA

Navn

Generalforsamling / Årsmøde - Kreds Frederiksborg afholder Årsmøde/generalforsamling i Hillerød

Dato og tid

04-05-2018 12:00 - 16:30

Sidste tilmeldingsdato

20-04-2018 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge