Kreds Københavns Amt afholder 2-dages kursus: Samtalen med børn - om det vanskelige v/Haldor Øvreeide

Kreds Københavns Amt afholder 2-dages kursus:
Samtalen med børn - om det vanskelige v/Haldor Øvreeide

Hvordan kan vi kommunikere med børn også når det omhandler krævende og følelsesmæssigt vanskelige
temaer for barnet og/eller deres vigtige voksne?
 
2-dages kursus d. 11. og 12. september 2018 kl. 8.30 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø.
 
Børn har brug for medoplevelse og hjælp til at forstå deres erfaringer og sammenhænge. Og børn skal have mulighed for at praktisere deres gensidigheds-egenskaber og føle sig betydningsfulde og tilhørende nogen, som kan give deres behov og egenskaber stabil og troværdig opmærksomhed. De er sociale bidragsydere, som søger og bidrager til samhørighed i et trygt fællesskab, nødvendigt for egen udvikling.
 
Udviklingsstøttende kommunikation, det vil sige åbenhed og plads til barnets undring over sine livserfaringer i en tryg ramme, er en forudsætning for psykisk trivsel og udvikling. Ved et udviklingsstøttende perspektiv, også på vores faglige samtaler om vanskelige livstemaer for børn, kan vi bidrage til realistiske og udviklingsfremmende fortællinger, som styrker børnenes selvopfattelse. Især hvis vi holder vores samtaler med barnet tæt på, eller sammen med barnets vigtige voksne. Da kan vi få bedre indsigt i barnets egenskaber og behov og styrke den støttende kvalitet i omsorgen for barnet som har levet, eller lever under krævende forhold. Dette bør gælde uanset om det gælder udredende, støttende, eller terapeutiske samtaler, og om formatet er individuelle samtaler eller samtaler med forældre og barn sammen.

 

Vi må tage udgangspunkt i flere faktorer såsom børns grundlæggende sociale egenskaber og erfaringer, behov for samhørighed, afhængighed og udviklingsniveau, når vi skal nå igennem til børn om vanskelige livstemaer, som udfordrer barnets selvforståelse og tryghed. Særligt må vi forstå betydningen og konsekvenserne af deltager-positionen som børn har i alt samspil.

 

På kursusdagene vil der blive vekslet mellem teori og videoanalyse af mikro-øjeblikke i udviklingsstøttende kommunikation og fra samtaler med børn og forældre. Der vil desuden indgå øvelser og refleksioner i små grupper, for at relatere teori og metode til deltagernes egne erfaringer og praksis. Deltagerne er velkomne til at bidrage med spørgsmål og erfaringer fra børnesamtaler (gerne på video) som de ønsker at drøfte.

 

Haldor Øvreeide er norsk psykolog og specialist i klinisk psykologi. Undervisningen vil foregå på norsk. Haldor er en erfaren underviser og er forfatter og medforfatter til en række bøger, bl.a. Øvreeide, H. (2009): At tale med børn. Metodiske samtaler med børn i svære livssituationer (3. udg.). Hans Reitzels forlag.

 

Der søges om forhåndsgodkendelse af kurset med 12 timer på specialistuddannelsernes tværgående modul under ”3.99 Øvrige”.

 

Bemærk at starttidspunktet er kl. 8.30 begge dage. D. 11. september slutter undervisningen kl. 16.00 og d. 12. september slutter undervisningen kl. 15.00. Kom venligst i god tid. Der er morgenbrød fra kl. 8.15.

 

Pris: 800 kr. inkl. morgenbrød, frokost og eftermiddagskage, samt kaffe/te.

 

Tilmelding sker til kreds.kbh.amt@gmail.com senest d. 10.08.18 og efter først-til-mølle-princippet.

 

Der gives betalingsoplysninger efter tilmelding.
Der er plads til 50 deltagere på kurset og der tages kun imod individuelle tilmeldinger.
Du bedes ved tilmelding oplyse navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted (såfremt du ikke er i arbejde, bedes du oplyse din bopælsadresse).
Kurset er forbeholdt Kreds Københavns Amts medlemmer, dvs. medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som arbejder (eller har bopæl, såfremt man ikke er i arbejde) i det tidligere Københavns Amt (inkl. Rudersdal og Furesø kommune, men ekskl. Egedal kommune).
Bemærk at København og Frederiksberg kommune har deres egen kreds i DP.

FAKTA

Navn

Kursus - Kreds Københavns Amt afholder 2-dages kursus: Samtalen med børn - om det vanskelige v/Haldor Øvreeide

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

11-09-2018 08:30 - 12-09-2018 15:00

Sidste tilmeldingsdato

10-08-2018 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge