Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til kursusdag: Fra vurdering til kropspsykoterapeutisk intervention - Intervention til nærmeste udviklingszone

Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til kursusdag
med Susan Hart, cand.psych., specialist i børnepsykologi og psykoterapi og supervisor i børnepsykologi

Fra vurdering til kropspsykoterapeutisk intervention – Intervention til nærmeste udviklingszone

 
BEMÆRK: Early Bird Pris ved betaling snest den 30. september 2018.

På kursusdagen vil Susan Hart præsentere nye måleinstrumenter/vurderingsmetoder som er udviklet med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi i forhold til voksne. Vurderingsmetoderne er udviklet til at ”skræddersy” psykoterapeutiske forløb ud fra klientens nærmeste emotionelle udviklingszone. På kursusdagen vil deltagerne både præsenteres for ”Den neuroaffektive caseanalyse”, som indeholder de neuroaffektive kompasser, pjecen ”Neuroaffektiv analyse” og derudover vil der gives en kort præsentation af den nyudviklede Emotional Mentalizing Scale (EMS). 

 
Derudover vil det drøftes, hvornår og i hvilket omfang der bedst arbejdes ud fra bottom-up eller top-down metoder, som der også på kursusdagen vil gives eksempler på. Pjecen ”Den neuroaffektive analyse” vil gennemgås ud fra deltagernes analyse af sig selv, idet den også kan bruges som et selvevalueringsredskab, så man som psykolog/psykoterapeut får en fornemmelse af sig selv i samspil med sin klient. Undervisningen foregår gennem videoklip og træning i at anvende vurderingsmetoderne. 
 
 
 
Om underviseren: se mere på www.neuroaffekt.dk
 
 
Tid: den 1. november 2018 kl.: 10-17.00
 
 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø, lokale 2A.
 
 
Kursuspris: early bird 1.700 kr. for medlemmer af selskabet ved betaling senest søndag d. 30. sept..2018, halv pris for studerende, pensionister og arbejdsledige, 1900 kr. for gæster. Efter d. 30. september 2018 stiger beløbet med 200 kr. 
 
 
Forplejning: En let frokost, kaffe/the mv. 
 
 
Tilmelding: Til Dina Charleman: dina.charleman@gmail.com senest torsdag d. 25. oktober 2018 (ved tilmelding skriv da dit navn, om du er medlem af selskabet eller ønsker at blive det). 
Kursusbeløbet indbetales på konto nr.: 0400 4012612201. Vær opmærksom på at skrive dit navn på indbetalingen. 
 
 
 

FAKTA

Navn

Kursus - Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til kursusdag: Fra vurdering til kropspsykoterapeutisk intervention - Intervention til nærmeste udviklingszone

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

01-11-2018 10:00 - 17:00

Tilmeldingsfrist

25-10-2018 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge