Kreds Storstrøm afholder temadag om omsorgstræthed og egen omsorg og generalforsamling med efterfølgende middag på Restaurant Babette

Temadag om omsorgstræthed og egen omsorg og generalforsamling i kreds Storstrøm 
 
 
I år bliver generalforsamlingen afholdt med temadag, generalforsamling samt efterfølgende middag på restaurant Babette.
 
 
Temadagens formål:
At deltagerne bliver både teoretisk klogere på, hvad der slider og bygger op i vores job som hjælpere, men også kommer i gang med at arbejde målrettet på praksisændringer – gennem øvelser og personlige og gruppebaserede refleksioner og erfaringsdelinger – så vi kan holde til det, vi holder. En temadag med et ben i teori og et ben i praksis, hvor vi tager livtag med at aftabuisere den slidtage, hjælperjobbet indebærer.
 
 
Temaer: 
Hvad er det, der slider i vores job? Hvorfor sker det? Hvad kan vi gøre ved det? 
 
 
Målgruppe: 
Kurset er for psykologer, ledere, selvstændige eller ansatte, uanset arbejdsfelt: klinisk, PPR, organisationspsykologisk, rådgivning eller andre af fagets nicher. Eneste forudsætning: at du er interesseret i at blive klogere på området og at arbejde fremadrettet på at justere dine arbejdsforhold, hvor det giver mening for dig.
 
 
Kursusform: 
Kortere teoretiske oplæg, individuelt arbejde og styrede samtaler i forskellige gruppestørrelser. Du skal være indstillet på og kunne se en pointe i at dele personlige oplevelser af omsorgstræthed, idet deling er et af de væsentlige greb for at komme omsorgstrætheden til livs. Privatiseringen og oplevelsen af personlig utilstrækkelighed er meget ofte makkerpar med omsorgstrætheden. Ved at dele vores erfaringen får vi øje på det fælles og arbejdsvilkårsbaserede: at omsorgstræthed er en naturlig følge af og risiko forbundet med arbejdet i et felt, hvor klienters lidelse og smerte hver dag langsom og umærkeligt påvirker os. 
 
 
Underviser: Janne Høgh, cand.psych., Specialist i psykoterapi
 
 
Tid og Sted: Vordingborg vandrehjem Præstegårdsvej 16,4760 Vordingborg kl. 9-16.
 
 
Efterfølgende generalforsamling kl. 16.30 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle fra kredsen kan deltage i generalforsamlingen uden at tilmelde sig kursus og middag. (men venligst send mail, hvis I kun deltager i generalforsamlingen). 
Endvidere ønskes punkter til dagsorden, send mail til Benedicte på reventlow@nyraad.net 

 
Kl. 18.00: Middag på restaurant Babette. 
 
 
Deltagelse i foredrag og middag kr. 1000 inkl. moms.
Du er tilmeldt kursus og middag, når du senest 11. oktober  har indbetalt beløbet på konto i Lån og sparbank: reg.nr. 0400 kontonummer 4012446026 med angivelse af navn(e) på deltagere og arbejdsplads. 
 

 

FAKTA

Navn

Generalforsamling / Årsmøde - Kreds Storstrøm afholder temadag om omsorgstræthed og egen omsorg og generalforsamling med efterfølgende middag på Restaurant Babette

Dato og tid

16-11-2018 09:00 - 18:00

Sidste tilmeldingsdato

11-10-2018 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge