Kreds Københavns Amt udbyder kursus i Narrative perspektiver på skriftlighed i det psykologfaglige arbejde

Narrative perspektiver på skriftlighed i det psykologfaglige arbejde

- Hvordan skriver vi alvorligheden frem, uden vi låser klienten fast?
 
 
Tid og sted: Fredag d 9. november 2018 kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, kbh. Ø

 
At skrive om børn og deres familier er komplekst og kræver stor etik.  På denne dag vil vi derfor fokusere på, hvordan vi kan formulere os, så de mennesker, vi skriver om, får den tiltrængte hjælp, uden at vi devaluerer dem.  Vi kommer omkring forskellige modeller, der kan hjælpe os i det skriftlige arbejde, og vi ser på små formuleringer, der kan gøre en stor forskel.  Dagen vil veksle mellem oplæg, fælles drøftelser og små øvelser. 
 
 
Hvad enten du arbejder i PPR, i en familieafdeling, i privatregi, på behandlingssted eller i psykiatrien, så er skriftligt arbejde mange steder en væsentlig del af arbejdet. For mange kan det til tider også være en byrde, der kan give grå hår i hovedet og meget gåen rundt om den varme grød. Og det er der faktisk gode grunde til. For der er mange overvejelser og dilemmaer i det skriftlige arbejde, som gør, at der er tvingende nødvendigt at tænke sig godt om. 
 
 
Når betragtninger skrives ned og videregives, kan det få en enorm magt: Pennen kan være stærkere end sværdet. Humberto Maturana, der i mange år har inspireret den systemiske tilgang, fremhæver: ”Mennesket er det eneste dyr, der kan kærtegne og slå ihjel med ord”. Den magt, der bor i det skrevne ord, må vi bruge med omhu og med etikken for øje.  På den måde kan det skriftlige arbejde få reelle effekter i menneskers liv – endda i mange år frem. 
 
 
På dagen vil vi tage afsæt i nogle af de væsentligste dilemmaer, så vi får et solidt sprog for det komplekse felt, vi skal navigere i. Derefter vil dagens hovedfokus være på konkrete bud på små greb, der kan gøre en stor forskel i det skriftlige arbejde. Deltagerne vil blive sendt ud af døren med konkrete pejlemærker, som kan lette det skriftlige arbejde.
 
 
Underviser
Cand.psych. og specialist i psykoterapi Julie Rysgaard Tamakloe er partner i Inpraxis og har i mange år arbejdet med og været særligt optaget af skriftlighed. Julie har blandt andet arbejdet som psykolog og mellemleder på et socialpsykiatrisk bosted, hvor statusrapporter var en fast bestanddel og i dagbehandlingsregi, hvor visitationer, statusskrivelser, henvisninger og underretninger var en vigtig del af arbejdet. 
 
 
Tilmeldingen foretages ved, at skrive til kreds.kbh.amt@gmail.com. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret på 400 kr. skal overføres til. Det er bindende tilmelding.
 
 
Tilmeldingen skal ske inden mandag d 15. oktober 2018. 
 
 
Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn og arbejdssted, da arrangementet primært er for kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.
 
 
Husk, der er morgenmad fra kl. 8.45 og en times frokost kl. 12, samt kaffe og kage, som er indeholdt i de 400 kr.
 
 
 

FAKTA

Navn

Kursus - Kreds Københavns Amt udbyder kursus i Narrative perspektiver på skriftlighed i det psykologfaglige arbejde

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

09-11-2018 09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist

15-10-2018 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge