Psykologfagligt Selskab for Autisme PSA inviterer til Grundkursus om autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

PSA inviterer til Grundkursus om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) v. Dorte Bek Pedersen
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 9.30-15.30 i
DPs lokaler i Stokcholmsgade 27, 2100 Kbh Ø
 
 
Formål
At give psykologer indenfor børne- og voksenområdet med begrænset erfaring og viden om ASF, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber.
 
Indhold
Nogle af de emner, der vil blive berørt, er:
- Beskrivelse af diagnosen, herunder autismens tre kardinalsymptomer
- De bagvedliggende tanker og følelser. Hvordan oplever mennesker med autisme verden?
- Grundlæggende pædagogiske redskaber og metoder, der særligt er udviklet til mennesker med ASF.
-  Metoder og tilgang hen mod øget selvforståelse hos personer med ASF.
 
 
Med kursusindholdet ønsker vi at give deltagerne en basal viden om autisme og inspiration til det fortsatte arbejde med mennesker med autisme. Vi håber også at kunne give deltagerne en forståelse for handicappets komplekse natur, og hvordan det påvirker mennesker med autismes liv. 
 
 
Kurset vil fortrinsvis foregå i foredragsform i plenum med plads til diskussion og spørgsmål, lige som der vil være indlagt mindre gruppearbejde undervejs.
 
 
Underviser
Dorte Bek-Pedersen, aut. psykolog, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri, ansat på Center for Autisme.
 
 
Pris: 600 kr. Hvis du er medlem af psykologfagligt selskab for autisme er prisen 400 kr. (Indmeldelse koster 150 kr.)
 
Tilmelding senest d. 19. februar 2019.
 
Tilmelding sker ved betaling af kursusgebyr til Lån&Spar Bank. Reg.nr. 0400 konto nr. 4012359611.
 
Fremsendelse af slides fra dagen
Deltagere, der ønsker at få tilsendt Dorte Bek-Pedersens slides fra dagen, kan skrive til Anne Foder på annefoder@hotmail.com, som efter aftale med Dorte vil fremsende dem på mail.
 
 
 

FAKTA

Navn

Kursus - Psykologfagligt Selskab for Autisme PSA inviterer til Grundkursus om autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

27-02-2019 09:30 - 15:30

Tilmeldingsfrist

19-02-2019 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge