Invitation til fyraftensmøde i SIP om at bruge tolk i morgen den 5. december 2018

Invitation til fyraftensmøde i SIP om at bruge tolk i morgen den 5. december 2018
 
Fyraftensmøde om at bruge tolk - organiseret fra Selskab for Interkulturel Psykologi
 
Kom til fyraftensmøde onsdag d. 5. december 2018 kl. 18-20 hos Selskab for Interkulturel Psykologi og få indsigt og viden om tolkebrug og de problematikker der kan opstå – samt idéer til, hvordan du får et godt samarbejde med en tolk.
 
Mødet foregår i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø. 
Alle interesserede psykologer er velkomne!
 
Tilmeld dig til sipdpnike@gmail.com, så vi ved hvor mange der kommer.
 
Der findes i Danmark endnu ikke nogen offentlig tolkeuddannelse eller certificering, og mange fagfolk oplever dårlig tolkning. Det kan have store konsekvenser i både udredning og behandling, hvis en klient ikke taler tilstrækkelig dansk, og en tolk spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem behandler og borger/klient/patient.
 
Selskab for Interkulturel Psykologi (SIP) har inviteret cand.mag. Marianne Lund Hansen til at indlede mødet med et kort oplæg om tolkebrug. Med udgangspunkt i Mariannes oplæg drøfter vi derefter vores erfaringer og principper for brug af tolk i psykologisk arbejde i grupper, faciliteret af psykolog Inge Loua fra SIPs styrelse.
 
Marianne Lund Hansen er cand.mag. i religionshistorie og har været forskningsassistent på MESU (Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed). Hun har udgivet ”Tolkebrug idet danske sundhedsvæsen” (2013) i Ugeskrift for læger.
 
Fyraftensmødet er gratis for medlemmer af SIP og koster 100,- dkk for ikke-medlemmer. Betaling ved døren. For dem, som har tilmeldt sig tolkekursus, er fyraftensmødet gratis.
 
 
Kurset "Psykologarbejde med Tolk" som SIP afholder 4. februar 2019 følger dette fyraftensmøde. Se opslag andet sted.
 
På kurset arbejder vi med teori om tolkning og inddrager kursisternes egne erfaringer med tolk i psykologarbejde. 
 
Undervisere: 
Tytte Hetmar, cand.psych og lingvist, redaktør og medforfatter af bogen "Samtaler med tolk - i udredning, behandling og rådgivning", Frydenlund. 
Og Nike Brandt Poulsen, specialist i psykoterapi, formand for SIP. 

Velkommen. 
Deltagelse i kurset eller begge arrangementer er en begyndelse på en fælles psykologfaglig diskussion om tolkning i vort arbejde. 
 
Tilmeld dig på sipdpnike@gmail.com.

 

FAKTA

Navn

Fyraftensmøde - Invitation til fyraftensmøde i SIP om at bruge tolk i morgen den 5. december 2018

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

05-12-2018 18:00 - 20:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge