Kreds Københavns Amt afholder kursus: Perspektiver på tværfagligt samarbejde om børn i vanskeligheder

Kreds Københavns Amt afholder kursus:

Perspektiver på tværfagligt samarbejde om børn i vanskeligheder
- udvikling af samarbejde gennem at arbejde med konflikter
 
Tid og sted: Fredag d 1. marts 2019 kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, kbh. Ø

 

I de aktuelle visioner om inklusion, forebyggelse og tværfagligt samarbejde har psykologer opgaver i forhold til at være med til at udvikle lærings- og udviklingsfællesskaber, hvor børn med forskellige betingelser og deltagelsesmåder kan indgå. Dette indebærer at udvikle kontekstnær viden om de hverdagssammenhænge, børn indgår i og handlemuligheder i forhold til at understøtte børn i vanskeligheder direkte i deres hverdagsliv blandt andre børn.
 
Børns hverdagsliv på tværs af forskellige steder fordrer et tværfagligt samarbejde om at samtænke viden fra forskellige steder og skabe udvikling på tværs. Psykologer har en helt central rolle i dette samarbejde. Særligt i forhold til at udvide de faglige undersøgelser og finde de relevante fagpersoners særlige faglige bidrag i forhold til, at udvikle børn og unges betingelser for deltagelse i deres fællesskaber. For at skabe udviklingsmuligheder i børnenes hverdagsliv bliver det nødvendigt, på baggrund af en faglig viden, at undersøge samspil i mellem børnene og imellem børnenes voksne.
 
Forskelle mellem steder og parter kan både være en styrke i børns forløb og føre til fastlåste konflikter og afmagt. På kurset lægges op til at diskutere forskning om ’konflikter i børns
skoleliv’ (Højholt & Kousholt 2018) og at arbejde med konflikter som udviklingsmuligheder.

 

Undervisere
Cand.psych., Ph.d. Dorte Kousholt er lektor ved DPU på Århus Universitet. Dorte har gennem mange år forsket i og skrevet om børns og familiers hverdagsliv, børns liv på tværs af institution/skole og hjem, børnefællesskaber og forældresamarbejde.
Cand.psych., Ph.d. Maja Røn Larsen er lektor på RUC. Maja har ligeledes forsket i børneliv i daginstitution og skole og har i bogen ’konflikter i børns skoleliv’ et særligt fokus på forholdet mellem børns hverdagsliv og børnesager, samt forvaltningspraksis og psykologarbejde.

 

Kurset er yderst relevant for PPR psykologer og psykologer, som arbejder med udviklingsbetingelser omkring børn og unge.
 
Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen.
 
Tilmeldingen foretages ved, at skrive til kreds.kbh.amt@gmail.com. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret på 500 kr. skal overføres til.
Der er bindende tilmelding.
 
Tilmeldingen skal ske inden mandag d 4. februar 2019.
 
Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn og arbejdssted, da arrangementet primært er for kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til kredsens område.
 
Husk, der er morgenmad fra kl. 8.45 og en times frokost kl. 12, samt kaffe og kage, som er indeholdt i de 500 kr.

 

FAKTA

Navn

Kursus - Kreds Københavns Amt afholder kursus: Perspektiver på tværfagligt samarbejde om børn i vanskeligheder

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

01-03-2019 09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist

04-02-2019 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge