Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerer i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset: Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerer i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset:

Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende

NB KURSET ER OVERTEGNET, DER ER IKKE FLERE PLADSER!

 
Alvorligt syge og døende mennesker opsøger også psykolog. Faktisk fylder de procentmæssigt en del i sundhedssystemet og i sygesikringsordningen. Derfor vil de fleste psykologer komme i berøring med denne patientgruppe. Dette kursus handler om psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende og giver viden om symptomer og reaktioner og øger mulighederne for behandling og lindring.

 

Formål
Formålet med kurset er at give kendskab til alvorligt syge og døendes og deres pårørendes situation. Behandling af symptomer og hyppige problemstillinger samt psykologisk lindring af de psykiske lidelser vil blive gennemgået. Kurset giver indblik i psykiske reaktioner, diagnostiske overvejelser og behandlingsmæssige rammer og muligheder.

 

Læringsmål
Kurset vil give viden om:
Alvorligt syge og døendes samt deres pårørendes situation, reaktioner og psykiske lidelser
Psykologens arbejde inden for palliativ indsats og de hyppigste problemstillinger Kurset giver færdigheder til:
At gøre relevante diagnostiske overvejelser om alvorligt syge og døendes samt deres pårørendes psykiske reaktioner og lidelser
At overveje behandlingsmæssige muligheder i forbindelse med disse psykiske reaktioner og lindre de lidelser patienter og pårørende opsøger hjælp til

 

Målgruppe
Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for alvorligt syge og døende og deres pårørende. Det er en fordel at kursisten har erfaring med behandling af alvorligt syge og deres pårørende.
 
Der kan deltage op til 25 % andre akademikere med relevant tilknytning til emnet.

 

Underviser
Mai-Britt Guldin, seniorforsker, autoriseret psykolog, Ph.d. og Specialist i Psykoterapi. Mai-Britt Guldin har 15 års erfaring i arbejde med alvorligt syge og døende og er en erfaren underviser og foredragsholder. Hun arbejder til daglig som klinisk psykolog i Enhed for Lindrende Behandling og leder en forskningslinje om Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital. Mai-Britt Guldin er forfatter til flere bøger og bogkapitler om tab, sorg og psykologisk indsats over for døende.
 
 
Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og mindre øvelser, og der inddrages case-materiale.

 

Litteratur
Guldin M, Jensen AB. Psykologiske reaktioner. Bog kapitel. Palliative Medicine: A textbook. 2015. Munksgaard, København, 2015.
 
Guldin M. Pårørende. Bog kapitel. Palliative Medicine: A textbook. 2015. Munksgaard, København, 2015.
 
Johnsen AT, Guldin M. Psykologens rolle i specialiseret palliative indsats. Omsorg - Nordisk Tidskrift for Palliativ Medisin, nr 3, 2018
 
 
Kurset er godkendt af Det sundhedspsykologiske Fagnævn på Specialiseringsmodulet, generel klinisk viden (11.4.4.2.1), og af det Gerontopsykologiske Fagnævn på Specialiseringsmodulet under Intervention (16.4.4.2.2.3), endvidere kan det anvendes på andre specialistuddannelser i henhold til principperne om det fleksible valg.

 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø
 
Tid: 29. april (kl. 10-17) og 30. april (kl. 9-16) 2019
 
Deltagerantal: Maks. 20
 
Pris inkl. forplejning: For medlemmer af Sundhedspsykologisk Selskab og Gerontopsykologisk Selskab: kr. 3560,- (eks. moms) = kr. 4450,- (inkl. moms). Studentermedlemmer af DP: kr. 3260,- (eks. moms) = kr. 4075,- (inkl. moms). Andre medlemmer af DP: kr. 3960,- (eks. moms) = kr. 4950,- (inkl. moms).
 
Hvis man ønsker medlemspris skal indmeldelse og betaling af medlemsgebyr til Sundhedspsykologisk Selskab hhv. Gerontopsykologisk Selskab ske forud for tilmelding af arrangementet. Se DP´s hjemmeside under Selskaber:
 
Tilmelding: 
Tilmelding skal ske senest mandag d. 25. marts 2019
Tilmelding er bindende, når kursusgebyret er indbetalt.
 
 
Tilmelding sendes til dss.kursus@gmail.com. Betalingsoplysninger fremsendes efter tilmelding.
 

FAKTA

Navn

Kursus - Dansk Sundhedspsykologisk Selskab arrangerer i samarbejde med Gerontopsykologisk Selskab kurset: Psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

29-04-2019 10:00 - 30-04-2019 16:00

Tilmeldingsfrist

25-03-2019 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge