Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi afholder Temadag om psykofarmaka og seksualitet

Temadag om psykofarmaka og seksualitet torsdag d. 5. juni 2019 kl. 9-16 i Århus
 

Formål: 
At deltagerne bliver klogere på psykofarmakas påvirkning af seksualiteten, så vi i det kliniske arbejde kan blive mere opmærksomme på, hvornår psykofarmaka skader sex- og samlivet, og hvornår psykofarmaka kan gavne. En temadag med et ben i teori og et ben i klinisk praksis, hvor vi tager livtag med at aftabuisere samtalen om seksualitet, og hvor du præsenteres for den teoretiske baggrund for psykofarmakas negative og positive effekter på seksualiteten, et overblik over medicinske alternativer i tilfælde af seksuelle bivirkninger samt forudsætninger for at vurdere, hvornår en patient/klient bør viderehenvises til sexologisk specialistbehandling.
 
Temaer: 
Hvornår bør psykologen gå mere aktivt ind i samtalen om seksualitet? Og hvordan kan det gøres? Hvad er forskellen på et seksuelt problem og en seksuel dysfunktion? Hvordan kan The Dual Control Model bruges i forståelsen af seksuelle dysfunktioner? Hvorfor er det relevant også at tænke i seksuel sundhed og trivsel? Hvilke seksuelle medicinbivirkninger bør psykologen kende og reagere på? Hvad er de medicinske og non-farmakologiske behandlingsalternativer i tilfælde af seksuelle medicinbivirkninger? Hvad er henvisningsmulighederne ved behov for ydereligere sexologisk udredning, rådgivning og samtaleterapi?  
 
Målgruppe: 
Kurset er for psykologer, der har samtaleterapi og ønsker at dygtiggøre sig eller opdatere sin viden om psykofarmaka og seksualitet. 
 
Forudsætninger: ingen.
 
Kursusform: 
Kortere teoretiske oplæg med referencer til videnskabelige artikler og klinisk relevant litteratur, gruppearbejde to og to med cases fra klinikken med opfølgning og tid til spørgsmål. Kursisterne tilbydes mulighed for at maile spørgsmål/cases til underviseren senest en uge før kursusdagen.  
 
Underviser: 
Jesper Bay-Hansen, speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi og Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). Dertil amerikansk uddannelse i positiv psykologi og efteruddannelse i sexokorporel terapi. Jesper har igennem 10 år haft en privat sexologisk samtaleklinik i Charlottenlund. Han er fast underviser i klinisk sexologi for bl.a. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Lægeforeningen. Dertil holder Jesper mange foredrag i både ind- og udland for sundhedspersoner i dels sexologi, dels positiv psykologi. Fagligt er Jesper særligt optaget af seksuel trivsel og sundhed hos mennesker med og uden sygdom, og det går igen i hans nyeste bog: ’Hvad alle bør vide om mænd’ (L&R, 2018). Jesper har også skrevet flere videnskabelige artikler, bl.a. om seksuel lystfølelse, seksuelle dysfunktioner og samtalen om seksualitet. 
 
Tid og sted: Torsdag den 5. juni 2019, kl. 9-16. Dansk Psykolog Forening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Aarhus C.
 
Boghæftet ’Seksualitet – terapeutiske tilgange’ (2015) og bogen ’Hvad alle bør vide om mænd’ (2018) kan købes til særpris ifm. temadagen.
 

Pris:
Medlemmer af PSKS: 1200,- kr.
Ikke-medlemmer af PSKS: 1500,- kr.
Studerende medlemmer: 500,- kr.
Studerende ikke-medlemmer: 800,- kr.
Medlemskab af PSKS: 100,- kr. for psykologer og 50,- kr. for studerende.
 
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2019
 

FAKTA

Navn

Kursus - Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi afholder Temadag om psykofarmaka og seksualitet

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2
8000 Aarhus C

Dato og tid

05-06-2019 09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist

22-05-2019 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge