Gerontopsykologisk Selskab arrangerer kursus i demenssygdomme - diagnostik, behandling og indsatser - for psykologer

Gerontopsykologisk Selskab arrangerer kursus i demenssygdomme – diagnostik, behandling og indsatser - for psykologer

Den 25.-26. oktober 2019 i Aarhus med læge og professor em. Knut Engedal (Norge)
 
 
Kursets temaer omhandler:
Subjektiv kognitiv svigt, mild kognitiv svigt og forskellige demenssygdomme og deres neuropatologi
Valide diagnostiske metoder for at påvise demens (vs MCI) og adskille forskellige demenssygdomme
Risikofaktorer, forebyggelse og tiltag som kan reducere progression
Biologiske og psykosociale behandlinger/tiltag
Udfordrende adfærd med fokus på angst, depression og delirium
Evidensbaseret behandling af udfordrende adfærd
 
Formål
Målet med kurset er at formidle evidensbaseret viden om de hyppigste sygdomme som fører til demens, mere specifikt om neuropatologi, om anvendelse af WHO kriterier for forskellige former for demens (ICD- 10 og 11), om validitet af forskellige diagnostiske metoder, om betydning af biomarkører, om mulige forebyggende tiltag og behandlingsmuligheder, både biologiske og psykosociale interventioner. Målet er endvidere at beskrive og diskutere psykiske symptomer og adfærdsændringer som forekommer ved demens og hvordan disse kan og skal behandles.
 
Læringsmål
Etter kurset er det et mål at deltagerne:
1. kender til kriterier (ICD-10 og 11) for demens og demenstyper
2. Ved hvad adskiller de forskellige sygdomme som fører til demens fra hinanden 
3. Ved hvilke diagnostiske metoder som er specielt egnet for de forskellige sygdomme som fører til demens og for forskellige stadier af demens
4. Har en kritisk forståelse af mulighederne for at forebygge demens
5. Har up-to-date viden om forskellige behandlingsmetoder som kan anvendes på forskellige stadier ved en demenssygdom
6. Har et meget kritisk syn på effekten af forskellige interventioner for at behandle udfordrende adfærd og psykiske symptomer ved demens
7. Har indsigt i hvordan man bedst skal give råd til tværfagligt personale om hvilken evidens som findes om den viden vi i dag har om demenssygdomme.
 
Målgruppe
Psykologer som arbejder med ældre borgere, enten på sygehus, primærsektor, eller som konsulenter
Der kan deltage op til 25 % andre akademikere med relevant tilknytning til emnet.
 
Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og mindre øvelser, og der inddrages case-materiale.
Underviser ser gerne diskussion af kasuistikker og casemateriale som deltagerne tager med fra egen praksis.
 
Underviser
Knut Engedal, er læge, dr.med., professor emeritus i psykogeriatri ved universitetet i Oslo. Tidligere forskningschef ved Nasjonal kompetensetjeneste for aldring og helse i Norge (Vidensenter) og overlæge ved Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Modtog i 2019 den norske demenspris for sin indsats på demensområdet gennem mange år. Forstår godt dansk og er kendt for at være en fremragende formidler.
 
Knut skriver: Kursleder vil gjerne vite litt om deltakernes kompetanse før utsending av litteratur. Kursleder vil også gjerne ha tilsendt en kort kasuistikk av deltakene som ønsker at nettopp ”deres” kasus bør diskuteres. Fint om hver deltaker skriver 1/4 side om egen kompetanse og dersom de har en kasusitikk som de vil diskutere (dele med andre), skriv den på ½ side.
 
Litteratur
Kursuslitteratur vil udsendes ca. 4 uger før kursusstart, og være afhængig af hvad deltagerne rapporterer om sin kompetencer.
 
Kurset er godkendt af Gerontopsykologisk Fagnævn på Specialiseringsmodulet under Psykopatologiske/psykiatriske syndromer hos ældre (16.4.4.2.2.1). Endvidere kan det anvendes på andre specialistuddannelser i henhold til principperne om det fleksible valg.
 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Åboulevarden 31, 2.sal, Aarhus C
 
Tid: 25.oktober (kl. 10-18) og 26. oktober (kl. 8-14) 2019.
Bemærk, at der er 7 undervisningstimer på dag 1 og 5 undervisningstimer på dag 2. Dette skyldes, at underviser skal nå et fly på dag 2.
 
Deltagerantal: Maks. 25
 
Pris inkl. forplejning: For medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab: kr. 2500 ,- (inkl. moms). Andre: kr 3000,- (inkl. moms).
Hvis man ønsker medlemspris, skal indmeldelse og betaling af medlemsgebyr til Gerontopsykologisk Selskab ske forud for tilmelding af arrangementet.
Se selskabets hjemmeside her.
 
Tilmelding: 
Tilmelding skal ske senest mandag d. 21. september 2019
Tilmelding er bindende, når kursusgebyret er indbetalt.
 
Tilmelding sendes til selskabets kasserer Biretha Joenson her.
Betalingsoplysninger fremsendes efter tilmelding.
 
 
 

FAKTA

Navn

Kursus - Gerontopsykologisk Selskab arrangerer kursus i demenssygdomme - diagnostik, behandling og indsatser - for psykologer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31, 2.
8000 Århus C

Dato og tid

25-10-2019 10:00 - 26-10-2019 14:00

Tilmeldingsfrist

21-09-2019 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge