Kreds Københavns Amt afholder Temadag om omsorgstræthed og egenomsorg

Kreds Københavns Amt afholder Temadag om omsorgstræthed og egenomsorg
- hvad er det, der slider i vores job? Hvorfor sker det og hvad kan vi konkret gøre ved det?
v/ Janne Høgh, cand.psych., Specialist i psykoterapi
 
 
Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, Kbh. Ø
 
Formål:
At deltagerne bliver teoretisk klogere på, hvad der slider og bygger op i vores job som hjælpere, og kommer i gang med at arbejde målrettet på praksisændringer – gennem øvelser og personlige og gruppebaserede refleksioner og erfaringsdelinger – så vi kan holde til det, vi holder af. En temadag med et ben i teori og et ben i praksis, hvor vi tager livtag med at aftabuisere den slidtage, hjælperjobbet indebærer.
 
Målgruppe:
Kurset er for psykologer, ledere, selvstændige eller ansatte, uanset arbejdsfelt: klinisk, PPR, organisationspsykologisk, rådgivning eller andre af fagets nicher. Eneste forudsætning: at du er interesseret i at blive klogere på området og at arbejde fremadrettet på at justere dine arbejdsforhold, hvor det giver mening for dig.
 
Kursusform:
Kortere teoretiske oplæg, individuelt arbejde og styrede samtaler i forskellige gruppestørrelser. Du skal være indstillet på og kunne se en pointe i at dele personlige oplevelser af omsorgstræthed, idet deling er et af de væsentlige greb for at komme omsorgstrætheden til livs. Privatiseringen og oplevelsen af personlig utilstrækkelighed er meget ofte makkerpar med omsorgstrætheden. Ved at dele vores erfaringen får vi øje på det fælles og arbejdsvilkårsbaserede: at omsorgstræthed er en naturlig følge af og risiko forbundet med arbejdet i et felt, hvor klienters lidelse og smerte hver dag langsom og umærkeligt påvirker os.
Der vil afslutningsvis blive opfordret til og konkret mulighed for at etablere støttende kollegagrupper, enten i deltagergruppen eller i netværk lokalt.
 
Underviser:
Janne Høgh er psykolog, specialist i psykoterapi og supervisor. Hun har siden 2006 været selvstændig og arbejdet med terapi, supervision og proceskonsultation. Fra 2015 har hun forsket i Omsorgstræthed som fænomen, og blandt andet undersøgt og skrevet artikler om, hvad der slider på professionelle i arbejdet med mennesker, som har det svært, og hvad der afbøder og forebygger slidtagen. Hun underviser i Dansk Psykologforening og mono- og tværfaglige grupper i Danmark og Grønland.
 
Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne på det tværgående modul.
 
Tilmelding:
Skriv til kreds.kbh.amt@dp-decentral.dk. Efter tilmelding vil du få oplysninger om den konto, som kursusgebyret på 600 kr. skal overføres til. Tilmelding er bindende og skal ske inden 22. august 2019. Der er 30 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princip og der tages kun imod individuelle tilmeldinger.

Vigtigt:
Oplys navn, DP-medlemsnummer og arbejdssted. Af hensyn til sammensætning af grupper, bedes du oplyse ansættelsestype (selvstændig/ansat/leder) samt jobtype (klinisk/organisationspsykolog/PPR/andet). 
Temadagen er forbeholdt Kreds Københavns Amts medlemmer, dvs. medlemmer af DP, som arbejder (eller har bopæl, såfremt man ikke er i arbejde) i det tidligere Københavns Amt (inkl. Rudersdal og Furesø kommune, men ekskl. Egedal kommune). København og Frederiksberg kommune har deres egen kreds i DP.
 
Der er morgenbrød fra kl. 8.30 samt frokost, kaffe og kage inkluderet i kursusgebyret på 600 kr.

FAKTA

Navn

Kursus - Kreds Københavns Amt afholder Temadag om omsorgstræthed og egenomsorg

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Dato og tid

24-09-2019 09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist

22-08-2019 16:00:00

Tilmeldingsperioden er slut

SØG EFTER KURSUS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge