Fra den 1. oktober 2021 gælder nye regler for opkrævning af kursusgebyr, afbud på kurser og udeblivelse ved gratis arrangementer 

Opkrævning af kursusgebyr

Du vil modtage opkrævning af kursusgebyr umiddelbart efter din kursustilmelding.

Hvis du allerede er tilmeldt et kursus, der starter efter den 1. oktober 2021, vil du umiddelbart efter 1. oktober modtage en opkrævning på kursusgebyret.

Afbud på kurser

Der gælder følgende regler for afbud på betalingskurser:

  • Hvis du melder afbud, når der er mere en 6 uger til kursusstart, får du refunderet 100% af kursusprisen
  • Hvis du melder afbud mellem 2-6 uger før kursusstart, får du refunderet 50% af kursusprisen
  • Hvis du melder afbud, når der er 2 uger eller mindre til kursusstart, eller du ikke møder op på første kursusdag, skal du betale den fulde kursuspris
  • Ovenstående afbudsregler frafaldes, hvis du sender en lægeerklæring til kursuscentret: kursuscenter@dp.dk, og du får det fulde kursusgebyr refunderet (altså 100%). Udstedelse af lægeerklæring er for egen regning.

Du melder afbud til et kursus i ’MitDP’. Hvis der er mindre end 6 uger til kursusstart, kan du ikke melde afbud i ‘MitDP’, men skal sende en mail til kursuscenter@dp.dk.

Ved afbud efter tidsfristen på de 6 uger, kan du overføre pladsen til anden psykolog. Den nye deltager skal opfylde eventuelle forudsætninger eller krav for deltagelse.

Gebyr for udeblivelse til gratis arrangementer

Du vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. ved udeblivelse på gratis arrangementer i Dansk Psykolog Forening. Hvis vi har modtaget dit afbud umiddelbart inden arrangementets start i ’MitDP’ eller på kursuscenter@dp.dk, vil du ikke blive opkrævet gebyret.

I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at tilbyde kurser og arrangementer til så mange medlemmer og til den bedste pris som muligt. Derfor indføres ovenstående afbuds- og udeblivelsesgebyrer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge