Børn og unge med flygtningebaggrund

Mange psykologer møder i deres arbejde børn og unge, som enten selv, eller hvis forældre, er flygtet fra krig, vold og overgreb for at søge tryghed i Danmark. Her på siden kan du få mere viden om børn og unge med flygtningebaggrund.

Kursus: Psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund

29.-30. januar 2018
Kurset sætter fokus på psykologens arbejde med at gennemføre psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund med udgangspunkt i aktuel forskning om målgruppen, psykiske reaktioner, traumatisering og refleksion over de usikkerheder der er i arbejdet. Læs mere og tilmeld dig kurset her.

Faglig vejledning til psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund

Børn og unge med flygtningebaggrund mistrives i højere grad end danske børn og unge. I forhold til udredning og behandling viser både forskning og praksis, at området er komplekst, og at der er særlige forhold, som man som psykolog bør være opmærksom på.

Den faglige vejledning er udarbejdet i regi af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsprogramudvalg for Børns Udvikling.

Hvem skal opdage børns krigstraumer?

Flygtningebørn har en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser, men når de kommer til Danmark, er det langt fra sikkert, at børnenes mistrivsel opdages, fordi kommunernes opsporing af børnene er alt for tilfældig.

Læs historien i Magasinet P.

Arbejdsprogramudvalg Børns udvikling

Dansk Psykolog Forenings Generalforsamling nedsatte i 2016 Arbejdsprogramudvalget for Børns Udvikling, der arbejder for, at flere børn får en bedre start på livet gennem adgang til psykologisk indsats ved behov.

Arbejdsprogramudvalget har bl.a. fokuseret på bedre trivsel for flygtningebørn via adgang til kvalificeret udredning og deraf afledt intervention. En del af arbejdsprogramudvalgets arbejde har bestået i at udarbejde den faglige vejledning og kurset i psykologisk undersøgelse af børn og unge med flygtningebaggrund. Læs mere om udvalgets arbejde her.

PODCAST
Ditte Shapiro

Uformelle netværk hjælper flygtninge med hverdagen

Flygtninges vilkår i Danmark kan give store psykiske belastninger, som vi overser, hvis vi kun fokuserer på traumatiske oplevelser i deres hjemland.

Flygtninge har brug for familie og netværk for at lære at være familie i en velfærdsstat. Podcasten er et interview med Ditte Shapiro, som er psykolog og har fulgt fem syriske børnefamiliers hverdag efter flugten til Danmark.

Interview: Bille Sterll. Podcasten varer 15 minutter.

RELATEREDE LINKS

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge