Diplomuddannelse i ledelse for psykologer

Diplomuddannelse i ledelse for psykologer er en kompetencegivende lederuddannelse sammen med andre psykologer.

Dansk Psykolog Forening har i samarbejde med DTU sammensat uddannelsen, så den specifikt retter sig mod dig som psykolog. Uddannelsen videreudvikler dit personlige og professionelle lederskab inden for organisation, økonomi, strategi, forandringsledelse og kommunikation.

Du kan vælge at tage et enkelt modul, der er relevant for dig og din nuværende eller fremtidige karriere eller gå efter hele uddannelsen og få en lederuddannelse på bachelorniveau.

Uddannelsen bygger på både teori og praktisk træning. De nyeste ledelsesteorier og metoder inden for hvert fagområde kobles tæt til din hverdag og de udfordringer, du står overfor i dit arbejdsliv.

Diplomuddannelse i ledelse for psykologer, når du vil:

  • Opnå en kompetencegivende lederuddannelse fra et universitet sammen med andre psykologer
  • Lære forretningsforståelse, som du kan anvende, når du leder i din organisation
  • Lære aktivt reflekteret lederskab og ledelse
  • Lede organisationer som levende systemer, vi lytter ind til
  • Kunne erstatte hierarkier og mange ledelseslag med selvledende grupper

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i ledelse for psykologer er en fleksibel deltidsuddannelse på bachelorniveau, som du kan kombinere med et travlt arbejdsliv. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via European Credit Transfer System med 60 ECTS-point.

Uddannelsen består af:

  • 3 moduler af 10 ECTS-points
  • 3 moduler af 5 ECTS-point
  • Et afgangsprojekt på 15 ECTS-points

Vi har i samarbejde med DTU planlagt den samlede uddannelse over en periode på 3½ år. Du kan vælge, om du vil deltage i alle 7 moduler af uddannelsen, eller om du blot vil deltage på enkelte moduler. Du tilmelder dig modulerne enkeltvis.

AUG 2021 – DEC 2021

Organisation, udvikling og samskabelse

10 ECTS-point

Du bliver bedre til at analysere de udfordringer, som du møder i din organisation og til at skabe værdifulde løsnings- og handlemuligheder i samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier.

MAR 2022 – APRIL 2022

Ledelse og økonomistyring

5 ECTS-point

Du får indsigt i effektiv økonomistyring og kommer til at arbejde reflekteret med økonomiske problemstillinger, så du kan analysere, handle og perspektivere ud fra både økonomiske teorier og andre parametre, der har indflydelse på den økonomiske tænkning.

AUG 2022 – DEC 2022

Personligt lederskab og forandring

10 ECTS-point

Du arbejder med, hvordan du kan forstå dig selv som leder og udvikle din lederidentitet. Du lærer at håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer med fokus på egne værdier og etik.

MAR 2023 – JUN 2023

Forandringsledelse

5 ECTS-point

Du har fokus på teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser, så du kan initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

AUG 2023 – DEC 2023

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

10 ECTS-point

Du lærer, hvordan du kan lede medarbejdere og skabe motivation i praksis i forhold til organisationens opgaver og behov. Du får metoder til at holde professionelle samtaler og til at håndtere personale- og kompetenceudvikling.

MAR 2024 – JUN 2024

Strategisk ledelse

5 ECTS-point

Du får teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse, så du kan udvikle og forene din strategiske ledelsesopgave og din handling i praksis. Din strategiske ledelse sættes i relation til et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

AUG 2024 – DEC 2024

Afgangsprojekt – egen organisatorisk kontekst

15 ECTS-point

Du skriver en større opgave med udgangspunkt i din egen ledelsespraksis. Du identificerer og analyserer et problem og vælger relevante teorier og metoder. Undervejs deltager du i workshops og får individuel vejledning.

Diplomuddannelse i ledelse for psykologer hos DP fordi:

Du får en diplomuddannelse fra et universitet, som er specifikt målrettet psykologer, fordi Dansk Psykolog Forening har udviklet uddannelsen i samarbejde med DTU, som er det eneste universitet, der tilbyder uddannelsen i Danmark.

Du kan opbygge betydningsfulde netværk, der kan bidrage til din ledelsesmæssige udvikling ud fra jeres fælles psykologfaglige ståsted.

Du møder højt kvalificerede undervisere, der sætter det teoretiske stof i relation til de praktiske udfordringer, du møder som leder.

Dansk Psykolog Forening og DTU
Målgrupper

Målgrupper

Diplomuddannelsen i ledelse for psykologer henvender sig til dig, der er interesseret i ledelse på et højt teoretisk niveau
med fokus på kobling af den nye viden til din egen ledelsespraksis.

Du er allerede leder

Du er allerede leder –  fx på en offentlig arbejdsplads eller i en privat virksomhed, og du vil gerne udvikles og inspireres, så du bliver et endnu større aktiv for din organisation og dine medarbejdere.

Du er endnu ikke leder

Du er (endnu) ikke formel leder, men arbejder med ledelse af projekter og opgaver eller er motiveret til at kvalificere dig indenfor ledelse som mulig karrierevej.

Du er selvstændig

Du er selvstændig og vil gerne have endnu mere teoretisk viden om og arbejde med din egen praksis i forhold til forretningsforståelse, økonomi og organisatorisk tænkning.

Du er tillidsvalgt

Du er tillidsvalgt og ønsker endnu flere kompetencer til at agere i de ledelseslag, som du færdes i via dit tillidshverv, når du udøver ledelse af medlemmernes interessevaretagelse.

Hør Sidsel Bondo fortæller om, hvad diplomuddannelse i ledelse kan give dig som psykolog

Praktisk information

Praktisk information

Diplomuddannelsen starter med modulerne Organisation, udvikling og samskabelse i efteråret 2021 og modulet Ledelse og økonomistyring i foråret 2022.

Når vi ved, at der er interesse for uddannelsen, åbner de øvrige moduler for tilmelding. Vi kan desværre ikke garantere, at alle moduler afholdes.

Hvis der mod forventning ikke kommer nok tilmeldinger til modulerne, kan vi desværre ikke gennemføre. I sådanne tilfælde vil det altid være muligt at tage de ønskede moduler på DTU, som udbyder modulerne løbende med blandede hold.

Pris

Moduler på 10 ECTS koster 17.925 kr. inkl. forplejning.
Moduler på 5 ECTS koster 9.763 kr. inkl. forplejning.
Afgangsprojektet koster 14.500 kr. og inkluderer op til 10 timers individuel vejledning.
Uddannelsen er momsfri.

Du skal forvente udgifter til litteratur på ca. 1.500 kr. – 2.000 kr. pr. modul.

Hele uddannelsen eller enkelte moduler

Du kan enten deltage i alle 7 moduler af uddannelsen, som er planlagt over 3½ år og få en hel diplomuddannelse i ledelse. Du kan også deltage på enkelte moduler. Du tilmelder dig modulerne enkeltvis.

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en kombineret eksamensform, som består af et skriftligt oplæg og en mundtlig fremlæggelse.

Vejledning og spørgsmål

Hvis du har brug for vejledning i forhold til indhold af modulerne, er du velkommen til at kontakte studieleder på DTU Isa Keller-Andreasen: 21561044 / iske@dtu.dk

Hvis du har andre spørgsmål om den praktiske afholdelse eller andet, er du velkommen til at kontakte DP’s KursusCenter: 35269955.

Retningslinjer i studieordningen

PODCASTSERIE: MØD PSYKOLOGER I LEDELSE

Dansk Psykolog Forening sætter med podcastserien “Psykologer i ledelse” fokus på psykologer, som har valgt at gå ledervejen.

Hvordan bruger man sin psykologfaglighed i et lederjob? Hvorfor er det vigtigt at opbygge lederkompetencer udover psykologfagligheden? Og hvad er et godt råd til psykologen, som vil være leder?

Få bud på svar i ny podcastserie produceret for Dansk Psykolog Forening.

Interviews: Monica Lorenzo Pugholm og Nana Lykke.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge