Ledelse og økonomistyring

Modul på ‘Diplomuddannelse i ledelse for psykologer’. 5 ECTS-point.

På modulet arbejder du med at blive i stand til at deltage i økonomiske beslutninger. Beslutninger som kræver forståelse for helhedsorienteret styring af økonomiske aktiviteter, ressourcer, investeringer og finansiering i en organisation.

På modulet er der også fokus på, at du opnår et økonomisk overblik, herunder at du forstår de økonomiske konsekvenser af forskellige typer af beslutninger, at du anskuer økonomiske sammenhænge og anvender økonomiske termer, når du er i dialog med andre i din organisationn og skal træffe kvalificerede økonomiske beslutninger.

Du inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i din egen organisation. Undervisningen afspejler en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis gennem forelæsning, øvelser og eksperimenter.

Hør Charlotte Flyger fortælle om modulet “Ledelse og økonomistyring”

Ledelse og økonomistyring

5 ECTS-point

Underviser
Charlotte Flyger, Cand.merc. fra CBS. Ingeniørdocent på DTU Diplom med ansvar for det økonomiske fagområde. Mange års erfaring i at undervise ledere fra både offentlige og private arbejdspladser i ‘Økonomisk ledelse. I en årrække  ekstern lektor på CBS.

Datoer
Undervisning og vejledning:
3. -4. marts 2022
21. marts 2022

Vejledning aftales individuelt med underviser og afvikles online

Aflevering af opgave:
7. april 2022

Mundtlig eksamen:
 25. og 26. april 2022

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø.

Pris
9.763 kr. inklusiv forplejning.
Uddannelsen er momsfri.

Hvis framelding sker efter den 20. januar 2022, betales et afbudsgebyr på 2.000 kr.

Mere om indhold og læringsmål

Formålet med modulet er, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at agere ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle denne i organisationen.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse:

Det er målet, at du har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse.

Færdigheder:
Det er målet, at du har opnået færdigheder til at:

  • Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til ledelsespraksis.
  • Vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis.

Kompetencer:
Det er målet, at du kan:

  • Relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis.

Uddannelsens opbygning

Den samlede Diplomuddannelse i ledelse for psykologer består af i alt 7 moduler: 3 moduler af 10 ECTS-points, 3 moduler af 5 ECTS-point og et afgangsprojekt på 15 ECTS-points. Du kan vælge at tage et, flere eller alle moduler. Hele uddannelsen er planlagt over 3 år.

Se oversigten over de enkelte moduler her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge