Processen for indførelse af ICD-11 er i gang. Den trykte version af ICD-11 kapitel 6 ‘Psykiske lidelser, adfærdsmæssige forstyrrelser og neuroudviklingsforstyrrelser‘ udgives af WHO medio 2019.

Dansk Psykolog Forening har i løbet af 2018 og 2019 afholdt en række kurser og et Årsmøde med fokus på det nye indhold i ICD-11 indenfor udvalgte diagnoser. Der er pt. ikke planlagt flere kurser om indholdet i ICD-11, da det videre forløb med implementering af ICD-11 i Danmark afventes.

Årsmøde 2019
Psykologi – et fag baseret på forskning

Odense den 21. september 2019 (Årsmødet er afholdt)
KeyNote Speaker på Årsmødet er Professor Geoffrey M. Reed, psykolog og Senior Project Officer i WHO. Reed vil præsentere det nye indhold og de største ændringer i ICD-11. Øvrige temaer til Årsmødet er ICD-11 og personlighedsforstyrrelser, børn og unge, e-health, somatik, bæredygtighedspsykologi, junior- og seniorforskerpriser.
Læs mere og tilmelding til Årsmødet 2019.

Affektive lidelser i ICD-11

Aarhus den 24. juni 2019 (kurset er afholdt)
ICD-11 vil indebære en ny tilgang til forståelse og klassifikation af affektive lidelser (depression og bipolar lidelse).
Læs mere og tilmelding til kurset i Aarhus.

Sorgdiagnosen i ICD-11

København den 13. marts 2019 (kurset er afholdt)
ICD-11 bringer en helt ny diagnose om sorg med sig. Diagnosen er udtryk for en helt ny måde at forstå sorgreaktioner på.
Læs mere og tilmelding til kurset i København.

ICD-11 og autisme

København den 9. januar 2019 (kurset er afholdt)

Undervisningen vil sætte fokus på ændringerne i ICD-11 indenfor autismeområdet set i forhold til det hidtidige diagnosesystem.
Læs mere og tilmelding til kurset i København.

PTSD og kompleks PTSD i ICD-11

København den 5. december 2018 (kurset er afholdt)
Om ændringerne i ICD-11 indenfor PTSD set i forhold til det hidtidige diagnosesystem.
Læs mere og tilmelding til kurset i København.

Personlighedsforstyrrelser ICD-11

Aarhus den 13. januar 2019 (kurset er afholdt)
ICD-11 medfører en radikal ny måde at diagnosticere og klassificere personlighedsforstyrrelse på.
Læs mere og tilmelding til kurset i Aarhus.

Læs artiklen


Illustration: Laura Silke/Spine Studio

ICD-11

Magasinet P giver et sneak peek på de største nybrud og ændringer, når det gælder psykiske diagnoser.

Læs artiklen her.

ICD-11 på WHO's hjemmeside

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge