top-podcasts

Her på siden kan du få ny viden om psykologfaglig forskning, når tid og sted passer dig. Vi arbejder løbende på, at du kan tilgå flere digitale læringsmuligheder.

PODCASTS

Forskning i psykologi, farmakologi og neurovidenskab i håb om at bidrage til bedre sporing og behandling af depression.

Psykologer er også forskere, som bidrager med ny viden og nye metoder til både at forstå mennesker og behandle psykiske lidelser.

Her kan du møde en ung psykolog, der forsker i hallucinerende stoffer og kønshormoner.

Interviewet er optaget af Bille Sterll i februar 2018.

Hallucinerende stoffer og kønshormoner hører med til Dea Siggaard Stenbæks forskning. Hun er psykolog og ph.d. i neuroscience ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet.

Dea Siggaard Stenbæk forsker i et tværfagligt felt mellem psykologi, farmakologi og neurovidenskab og håber på at bidrage til bedre sporing og behandling af forskellige former for depression.

Interview: Bille Sterll

Hvis du vil høre den musik, Dea bruger i sin forskning, er hele playlisten tilgængelig på Spotify.

PODCASTS

Forskning i børn med angst og børn og unge med psykoser

Mød tre unge psykologer og forskere, som bidrager med ny viden og nye metoder til både at forstå mennesker og behandle psykiske lidelser.

De forsker i områder som børn med angst, børn og unge med psykoser.

Alle interviews er optaget af Bille Sterll i januar-februar 2018.

Børn med angst vælger ofte problematiske strategier for at undertrykke bekymringer og negative tanker. I stedet for at få tankerne til at gå væk, bliver de hængende.

Interview med Nicoline Normann, psykolog ved Institut for Psykologi, KU.
Nicoline Normann forsker i, hvordan børn med angstlidelser håndterer negative tanker og bekymringer. Hendes forskning er et opgør med den klassiske, kognitive terapi.

Interview: Bille Sterll.

Hypermentalisering kan måske forklare, hvorfor nogle børn er særligt sårbare over for at udvikle psykoser.

Studie af 6000 danske børn født i 2000 leder efter specifikke markører for psykotiske symptomer.

Interview med Lars Clemmensen, psykolog og ph.d. ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.

Lars Clemmensen forsker i, om hypermentalisering øger børns risiko for psykotiske oplevelser.

Interview: Bille Sterll.

Unge i høj risiko for psykoser klarer sig dårligt i livet. De har svært ved at tage en uddannelse, passe et arbejde og begå sig blandt venner. Psykoser kan vi behandle, mens det stadig kniber med kognitive vanskeligheder.

Interview med Louise Birkedal Glenthøj, specialpsykolog og ph.d. ved Opus Hvidovre, Region Hovedstadens Psykiatri.

Louise Birkedal Glenthøj forsker i, om kognitiv remediering kan forebygge udvikling af psykoser hos unge voksne.

Interview: Bille Sterll.

PODCASTS

Fra Årsmødet 2017
Psykologer forsker i mange områder, som er er relevante for udviklingen i samfundet omkring os.Vi har bedt otte psykologer præsentere deres forskning, som strækker sig over angst og OCD, flygtningebørn, hjerneskader, ældreomsorg, psykiske arbejdsskader og sundhedspsykologi. Alle interviews er optaget af Bille Sterll den 25. august 2017.

Når et menneske får en hjerneskade, påvirker skaden ikke kun patienten, men i høj grad også hele patientens familie. De pårørende er den vigtigste ressource i forhold til patientens rehabilitering, så vi skal huske at inddrage og støtte de pårørende. Det gælder også ved andre sygdomme.

Interview med Anne Norup, som er neuropsykolog ved Neurologisk klinik på Rigshospitalet og forsker i, hvad der sker i familier, der rammes af en hjerneskade.

Interview: Bille Sterll.

Flygtninges vilkår her i Danmark kan give store psykiske belastninger, som vi overser, hvis vi kun fokuserer på traumatiske oplevelser i deres hjemland. Flygtninge har brug for familie og netværk for at lære at være familie i en velfærdsstat. Professionelle, der arbejder med flygtninge, skal huske at spørge ind til familiens situation og baggrund.

Interview med Ditte Shapiro, som er psykolog og har fulgt fem syriske børnefamiliers hverdag efter flugten til Danmark.

Interview: Bille Sterll.

To norske psykologer har udviklet en metode til at behandle OCD på bare fire dage. 100 patienter, som stod på venteliste i Bergen, er nu blevet raske. Behandlingen foregår delvist i grupper, delvist mellem patient og behandler. De fine resultater åbner for at bruge metoden til behandling af andre psykiske lidelser.

Interview med Gerd Kvale professor og leder af OCD-teamet i Helse Bergen og Bjarne Hansen, psykolog ved OCD-teamet i Helse Bergen.

Interview: Bille Sterll

Vi lever længere og længere, og andelen af borgere over 65 vokser. Og selv om ældre ikke er mere triste end andre, viser erfaringer fra Aarhus, at ældre trives bedre, hvis de taler med en psykolog.

Interview med Lars Larsen, professor i udviklingspsykologi med særlige opgaver inden for gerontopsykologien ved Aarhus Universitet og Centerchef ved Center for Livskvalitet i Aarhus.

Interview: Bille Sterll

Nogle mennesker slås i årevis med smerter eller kronisk træthed, uden at lægerne kan finde en fysisk forklaring. Vores egne forventninger og tanker kan spille os et puds, så vi for eksempel oplever stærke smerter, selv om vi ikke er kommet til skade.

Interview med Lisbeth Frostholm, ledende psykolog, Ph.d., Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital

Interview: Bille Sterll.

Mennesker med angst og depression bruger nogle uhensigtsmæssige strategier til at regulere deres følelser. Vi ved vældig lidt om, hvad der egentlig virker i terapien, men det ser ud til, at emotionsreguleringsterapi kan hjælpe nogle med angst og depression bedre end andre terapiformer.

Interview med Mia Skytte O’Toole, som forsker i emotionsreguleringsterapi ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Hun er også den første modtager af DP’s Juniorforskerpris.

Interview: Bille Sterll

Vi har en lov, der på papiret sikrer, at folk ikke bliver syge af at arbejde. Men når det gælder psykiske arbejdsskader, bliver 95 procent af dem, der anmelder en lidelse, afvist.

Og i stedet for at undersøge og rette op på det psykiske arbejdsmiljø, har mange arbejdspladser travlt med at fokusere på medarbejderens private eller personlige forhold.

Interview med Yun Ladegaard, som forsker i, hvordan arbejdspladserne og systemet håndterer psykiske arbejdsskader, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Interview: Bille Sterll

VIDEO

Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka

En ph.d.-studerendes forskning

Der blev afholdt fyraftensmøde i Aarhus den 13. september 2017, hvor ph.d.-studerende fortalte om sin forskning om psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka.

Fyraftensmødet blev streamet, og du kan se det her.

BEMÆRK: Videoen virker bedst, når den ses i Internet Explorer. Når den vises i Chrome, skal man klikke direkte på tidslinjen for at starte den.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge