Hvem kan deltage i foreningens kurser?

Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, hvis ikke andet er anført.

Ligeledes kan andre akademikere organiseret under Den Almindelige Danske Lægeforening, Psykologilærerforeningen under Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening, deltage i foreningens kurser.

Psykologer, der ikke er medlem af foreningen og andre akademikere kan mod merbetaling blive optaget på kurserne. Merbetalingen er 500 kr. ekskl. moms pr. kursusdag. Om der er ledige pladser på det ønskede kursus, vil kunne oplyses umiddelbart efter tilmeldingsfristen, udløb ca. 6 uger før kursusstart.

Tilmelding for ikke medlemmer af foreningen foregår til kursuscenter@dp.dk.

Tilmelding

Tilmelding foregår via log ind på “Mit DP”. Du kan med det samme se, om du er optaget på kurset eller kommet på venteliste.
Pladserne fordeles efter “først til mølle-princippet”.

Er du optaget på et kursus, vil du umiddelbart efter til- og afmeldingsfristens udløb modtage en mail bekræftelse på, hvorvidt kurset iværksættes. Til- og afmeldingsfristen kan ses på den enkelte kursusbeskrivelse.

Ændring af e-mail adresse

Ved ændring af e-mail adresse bedes du ændre dette 3 steder, ellers vil du ikke modtage de nødvendige informationer.
”Mit DP”
”Mine data”
”Mine tilmeldinger” på hver enkelt kursus du er tilmeldt.

Evalueringer

I forbindelse med tilmelding til kurserne vil der som udgangspunkt være synlige delspørgsmål fra evalueringsskemaet tilgængelig.
For at se disse kræves log ind via Mit DP.

Bekræftelse og materiale

Al korrespondance mellem kursuscentret og kursisten foregår elektronisk via den mail, som du har oplyst i forbindelse med din tilmelding.

Se punkt ”Ændring af e-mail adresse”.

Ca. 6 uger før kursusstart modtager du en mail med oplysning om, hvorvidt kurset iværksættes, og 2-3 uger før kursusstart vil du kunne downloade brev, deltagerliste og evt. materiale fra underviseren. Materialet vil kunne findes i Mit DP under “Mine tilmeldinger” og under kurset.

Afbud

Ønsker du at melde afbud til et kursus skal det ske senest 6 uger før kursusstart via ”Mit DP”. Vær opmærksom på, at der ved nogle kurser kan være kortere afmeldingsfrist.

Det er vigtigt du melder afbud og dermed giver en kollega mulighed for at deltage i stedet for dig.

Afbud på 1. kursusdag

Der kræves fuld betaling af kursusafgiften.
I tilfælde af sygdom kontaktes kursuscentret på mail kursuscenter@dp.dk.

Venteliste

Er du kommet på venteliste, vil du automatisk blive tilbudt en eventuel ledig plads helt frem til 3 uger før kursusstart. Tilbud om ledig plads vil ske via den e-mail adresse, du har oplyst i forbindelse med din tilmelding, og du skal selv aktivt bekræfte, hvis du ønsker at modtage pladsen. Accepterer du ikke pladsen inden for 96 timer, vil pladsen gå videre til den næste på ventelisten.

Får kursuscentret afbud til et kursus inden for 3 uger før kursusstart, vil alle på ventelisten blive tilbudt pladsen efter “først-til-mølleprincippet”.

Kursusbevis/deltagerbevis

Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Hvis fraværet ikke overstiger 10% af det godkendte timetal, får det ingen konsekvenser for udstedelse af kursusbevis.

Ved fravær mere end 10% af det godkendte timeantal skal der tages stilling til fraværet. Der kan kun accepteres et fravær på over 10 %, hvis det er begrundet i force majeure.

Er kravene for udlevering af kursusbevis ikke opfyldt, se ovenfor, vil der i stedet blive dig tilsendt et deltagerbevis med de faktiske antal fremmødte timer. Kurset er ikke godkendt i forhold til kursusgodkendelserne. En godkendelsen kan først finde sted endeligt når fagnævnet ser de øvrige timer i emneområdet, og tager stilling til hvordan de passer sammen. Timerne vil således kun kunne blive vurderet i forbindelse med din specialistansøgning.

Elektronisk fakturering

Betales kurset af din arbejdsgiver, og er arbejdsgiveren en offentlig myndighed, skal du oplyse et EAN-nummer, for at afregningen af kurset kan ske elektronisk.

EAN-nummeret har 13 cifre og skal oplyses hver gang, du tilmelder dig et kursus.

Hotelaftaler

Der er indgået samarbejdsaftaler med en række hoteller i København og Århus – se under medlemsfordele her!

Ændringer

Dansk Psykolog Forening forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet samt aflyse kurser, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge