Alle kurser, arrangementer og møder i Dansk Psykolog Forening omlægges til virtuel afholdelse frem til den 31. juli 2021

Der er desværre stadig usikkert, hvordan udviklingen af Covid-19, vaccinationsprogrammet og den efterfølgende genåbning af Danmark kommer til at forløbe i foråret. I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at hjælpe med at begrænse smitten og samtidig give flest mulig psykologer adgang til at deltage i den planlagte kompetenceudvikling.

Det er derfor besluttet, at alle kurser, som Dansk Psykolog Forening udbyder centralt, omlægges til virtuel undervisning frem til den 31. juli 2021. Du vil få direkte besked, hvis du er underviser eller tilmeldt et kursus.

Siden marts 2020, har vi i foreningen arbejdet med hel og delvis omlægning af kurser, møder og arrangementer til virtuel afholdelse. Vi har gjort os mange erfaringer, herunder at den pædagogiske kvalitet er tilfredsstillende, at hverdagen for nogle medlemmer lettes, når transporttiden reduceres, at det er betydelig mere ressourcekrævende med hybride kurser (med både fysiske og virtuelle deltagere) og selvfølgelig, at det er et savn, når de fysiske arrangementer reduceres.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge