Alle kurser, arrangementer og møder i Dansk Psykolog Forening omlægges til virtuel afholdelse frem til den 31. marts 2021

Smitteudviklingen med COVID-19 i Danmark er desværre bekymrende, og der er en risiko for stigende smitte hen over efteråret og vinteren. I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at hjælpe med at begrænse smitten i det danske samfund samtidig med, at vi må prioritere vores aktiviteter og ressourcer ift. den kapacitet, som vi har både lokale- og personalemæssigt samt økonomisk på en holdbar måde med de mange ekstra opgaver, som COVID-19 bringer med sig.

Siden marts, har vi i foreningen arbejdet med hel og delvis omlægning af kurser, møder og arrangementer til virtuel afholdelse. Vi har gjort os mange erfaringer, herunder at den pædagogiske kvalitet er tilfredsstillende, at hverdagen for nogle medlemmer lettes, når transporttiden reduceres, at det er betydelig mere ressourcekrævende med hybrid (delvis fysisk, delvis virtuel) og selvfølgelig, at det er et savn, når de fysiske arrangementer reduceres.

Med den seneste smitteudvikling og udsigterne til, at det vil vare flere, måske mange, måneder, er følgende besluttet:

I perioden frem til den 31.3 2021 vil alle centrale og decentrale kurser, møder og arrangementer i Dansk Psykolog Forenings lokaler (Århus og København) blive omlagt til virtuel afholdelse gennem ZOOM eller blive aflyst. Du vil som deltager få direkte besked, hvis du er tilmeldt en aktivitet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge