DP afholder alle kurser og øvrige aktiviteter med fysisk fremmøde, medmindre de fra starten er planlagt som virtuelle aktiviteter. Afholdelse af kurser og arrangementer følger til enhver tid myndighedernes anbefalinger om sundhed og sikkerhed, læs evt. mere her: Sundhedsstyrelsens retningslinjer – COVID-19

Ved afholdelse af fysiske kurser og arrangementer opholder deltagere og underviser sig længere tid i samme lokale. Derfor beder vi om, at forholdsreglerne overholdes af hensyn til både deltagere og undervisere.

Vigtige forholdsregler

Coronapas: Når du deltager Dansk Psykolog forenings fysiske kurser og arrangementer skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Mundbind: Det anbefales at du bærer mundbind i situationer, hvor det kan være svært at holde afstand. Se Sundhedsstyrelsens anbefaling vedrørende forebyggelse af smitte ved brug af mundbind.

Hygiejne: Toiletter og kontaktflader gøres grundigt rent. Derudover vil der være opstillet ekstra spritdispensere i kursuslokalet og fællesarealer.

Udluftning: For at mindske risikoen for smitte, vil vi lufte ud i undervisningslokalerne i pauserne. Som kursist eller mødedeltager må du meget gerne hjælpe til med at åbne vinduer og døre.

Forplejning: Forplejningen bliver serveret sundhedsmæssigt forsvarligt enten i kantinen eller i undervisningslokalet med god mulighed for at spritte af.

Hensyn: Vi beder dig være opmærksom på, at andre kan være i større risiko for alvorlig sygdom ved Covid-19 og/eller have en anden opfattelse af smitterisiko end dig. Husk generelt at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger til begrænsning af smitte. Mød kun op på et kursus, hvis du føler sig rask og symptomfri, og derudover:

  • Vask eller sprit hænder ofte og specielt når du ankommer, samt når du tager kaffe/the og før frokost
  • Host i ærmet
  • Undgå håndtryk
  • Hold afstand til hinanden. Vær ekstra opmærksom, hvis der er kø til toilettet eller i pauseområder

 

Afbudsregler i tilfælde af COVID-19

Ved aflysning og afbud gælder DP’s gældende afbudsregler –  læs evt. mere om afbudsreglerne her: Afbudsregler pr. 1 oktober 2021. Hvis du eller en fra din husstand har fået påvist COVID-19, kan du indsende dokumentation for den positive corona-test, og du vil få refunderet kursusprisen på samme måde som ved en lægeerklæring.

 

Kontakt og eventuelle tvivlsspørgsmål

Hvis du har spørgsmål til myndighedernes anbefalinger, kan du altid søge svar hos Sundhedsstyrelsen på Corona hotlines og rådgivning. Har du spørgsmål til et konkret kursus eller arrangement, kan du kontakte kursuscenteret via e-mail kursuscenter@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge