Modernisering af specialistuddannelsessystemet

 

Moderniseringen af specialistuddannelsessystemet er færdig. De nye retningslinjer er trådt i kraft 1. oktober 2020, og Dit digitale specialistuddannelsesoverblik er samtidig åbnet og kan tilgås i MitDP. Du finder retningslinjerne her og i ressourceboksen til højre.

De nye retningslinjer for specialistuddannelserne betyder, at specialistuddannelserne er blevet mere ensartede og gennemskuelige, og Dit digitale specialistuddannelsesoverblik skulle gerne give et bedre og hurtigere overblik over din igangværende specialistuddannelse samtidig med, at ansøgningsprocessen bliver nemmere.

Det var Generalforsamlingen, der i 2018 vedtog at specialistuddannelsessystemet skulle moderniseres, og at specialistuddannelserne skulle gøres mere gennemskuelige og reglerne ensartede.

Retningslinjer for specialistuddannelserne

Her finder du de nye retningslinjer for specialistuddannelserne (2020).

Retningslinjerne er relevante for kursusudbydere og for dig, som søger om specialist- og supervisorgodkendelse.

Vejledning til kursusudbydere

I retningslinjer for specialistuddannelserne (2020) side 48-52 finder du vejledning, for dig som udbyder kurser til specialistuddannelserne.

Du finder bl.a. information om retningslinjer for indhold, fremmøderegler, regler for virtuel afholdelse af kurser og gebyrer for kursusgodkendelse.

Modernisering af specialistuddannelserne

Vejledning til specialistuddannelsesoverblik

Kontakt sekretariatet

Rådgivning om retningslinjer til specialistuddannelserne

Hvis du har spørgsmål til kravene til specialistuddannelserne, kan du finde svar i retningslinjerne, som du finder øverst i ressourceboksen på denne side.

Sekretariatet arbejder med implementering af specialistuddannelsesoverblikket. Der er længere svartider på alle henvendelser indtil videre.

Sekretariatet kan træffes telefonisk onsdag og torsdag på bla@dp.dk eller 35 25 97 28.

Mails besvares hurtigst muligt. Henvendelser, der handler om at aflevere en ansøgning via specialistuddannelsesoverblikket prioriteres. Det er nok at sende en mail med dit navn. Du skal være klar til at aflevere din ansøgning.

Andre spørgsmål, dispensationsansøgninger og rådgivning vil blive besvaret i den rækkefølge vi modtager dem, og svartiden er forlænget.

Gode ideer eller feedback modtages gerne

Har du feedback eller gode idéer til specialistuddannelserne, er du velkommen til at skrive en mail til dem, der arbejder med at udvikling af specialistuddannelserne på: specialistfeedback@dp.dk

Sådan giver du samtykke

Registrering af kursusdeltagelse

Registrering af personlig udvikling

Registrering af forskningsprodukt

Introduktion til specialistuddannelsesoverblikket

Registrering af supervision

Registrering af praksiserfaring

Sådan finder du overførte dokumenter fra det gamle ansøgningssystem

Særligt for specialpsykologer og Ph.D.

Hvis du er specialpsykolog eller har skrevet en Ph.D, kan du få merit til dele af din specialistuddannelse. Se hvordan i nedenstående videoer.

Registrer Ph.d. med merit til specialistuddannelse

Registrer specialpsykologuddannelse med merit til specialistuddannelse

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge