22. Administration af specialist- og supervisoruddannelserne

22.1. Fagnævnene

De forskellige specialistuddannelser administreres af en række fagnævn, som udpeges af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse efter indstilling fra det pågældende faglige selskab i foreningen.

Det enkelte fagnævn består af mindst fire psykologer, hvoraf mindst halvdelen skal have gennemført den pågældende specialistuddannelse. Endvidere skal fagnævnets medlemmer repræsentere forskellige ansættelsesområder og teoretiske retninger.

Fagnævnet er løbende ansvarlig for konkretisering af specialistuddannelsens indhold og praktiske gennemførelse. Fagnævnet sammensætter teoridelen indholdsmæssigt og organisatorisk, udpeger undervisere, godkender arbejdssteder, supervisorer, kurser og uddannelsessteder.

Fagnævnet sikrer i samarbejde med foreningens sekretariat, at der foreligger skriftlig dokumentation:

  • Fra ansættelsessted (vedr. ansættelses- og sagskrav).
  • Fra supervisor (vedr. supervisionskrav).
  • Fra terapeut (vedr. krav om egenterapi).
  • For gennemførte kursusforløb (vedr. kursus- og pensumkrav).
  • For skriftligt produkt.

22.2. Specialistuddannelsesudvalget

Hvert fagnævn vælger af sin midte en repræsentant til Dansk Psykolog Forenings Specialistuddannelsesudvalg, der er oprettet under Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Udvalget består af en repræsentant for hvert af fagnævnene, der er oprettet for de forskellige specialistuddannelser samt repræsentant(er) for Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

Specialistuddannelsesudvalget forestår:

  • Koordineringen af specialistuddannelserne i forhold til den overordnede ramme for specialistuddannelserne.
  • Drøftelse af planer for nye specialistuddannelsesforløb.
  • Endelig godkendelse af specialistuddannelsen for den enkelte deltager.
  • Udstedelse af bevis for gennemført specialist-/supervisoruddannelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge