Meritoverførsel fra specialpsykolog til specialistuddannelserne

Dansk Psykolog Forening meritvurderer løbende de kurser, der indgår i specialpsykologuddannelsen. Vurderingen sker på baggrund af kursusbeskrivelser fra Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen.

Meritten fremgår, når du søger kurset frem i den elektroniske ansøgning, som du har adgang til via Mit DP.

Klik på billedet til højre for eksempel på ansøgningsskema

vedr_merit_I

Uanset om du er helt eller delvist færdig som specialpsykolog, kan du søge om specialistgodkendelse.

De kurser, som du har deltaget i, føjer du selv til dit ansøgningsskema. Husk, at vedlægge dokumentation for, at du har gennemført kurserne.

Find kurserne i databasen

Via dit ansøgningsskema finder du dine kurser ved at søge på ‘specialpsykolog’, som indgår i overskriften på alle kurser, der er udbudt som en del af specialpsykologuddannelsen.

Hvis du markerer, at du ønsker at se alle kurser og ikke kun dem, der er godkendt til specialets emneområde (fx 10.2 i voksenmodulet), får du vist en samlet liste over alle kurser, der hedder noget med specialpsykolog. Kurserne er godkendt i de kliniske specialistuddannelser inden for hhv. børne og voksenområdet.

Ansøgning

Du skal lave en ansøgning om at blive godkendt som specialist. Det vil sige, at du skal dokumentere alle aktiviteter, der indgår i specialistuddannelsens 600 timer. Det betyder, at du skal have supervisionsbeviser og kursusbeviser for alle timerne – også dem, du har gennemført i forbindelse med din uddannelse til specialpsykolog. Alle timerne vil blive vurderet ud fra reglerne i specialistuddannelsen.

Generelt om meritfordeling af kurserne

Vi har endnu ikke en fuldstændig oversigt over, hvordan en gennemført uddannelse som specialpsykolog giver merit i specialistuddannelserne, da udvikling og gennemførelse af kurserne er en løbende proces.

Vi forventer, at vi kan præsentere en mere præcis beskrivelse af, hvordan meritten fordeler sig, efterhånden som de enkelte fagnævn har haft mulighed for at se og vurdere kurser, der svarer til et helt afsluttet forløb af specialpsykologuddannelserne.

Hvis vi skal sige noget generelt om meritfordelingen af kurserne på specialistuddannelsernes 4 moduler lige nu, ser det ud til, at du skal indhente supplerende teori og metodetræning inden for de emneområder, der er beskrevet under de enkelte specialers specialiseringsmoduler (150 timers teori, samt supervision i tilknytning) for også at kunne godkendes som specialist.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge