VURDERING AF KURSER OG UDDANNELSER

Gebyrer for vurdering af kurser og uddannelser til specialistuddannelsen.

Vedtaget på foreningens generalforsamling 18. marts 2018.

Gebyrerne afhænger af, hvilke moduler det pågældende kursus retter sig mod.

Medlemmer af Dansk Psykolog Forening betaler en reduceret pris for kursusvurdering.

Kurser, der retter sig mod fællesmodulerne pr. kursusansøgning

1.000 kr. for udbydere, der er medlem af Dansk Psykolog Forening.

2.000 kr. for udbydere, der ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Kurser, der retter sig mod specialiseringsmodulet pr. kursusansøgning

2.000 kr. for udbydere, der er medlem af Dansk Psykolog Forening.

4.000 kr. for udbydere, der ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening

Længerevarende uddannelsesforløb i psykoterapi pr. ansøgning

8.000 kr. for udbydere, der er medlem af Dansk Psykolog Forening.

10.000 kr. for udbydere, der ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening

Hvem er berettiget til det reducerede medlemsgebyr?

En virksomhed er berettiget til det reducerede medlemsgebyr, hvis ejeren af virksomheden er medlem af Dansk Psykolog Forening. Det er ejerskabet af virksomheden og ejerens medlemsskab af Dansk Psykolog Forening, der er udslagsgivende for det reducerede medlemsgebyr. Det er dermed ikke i sig selv nok, at kurset arrangeres, udvikles og forestås af et medlem af Dansk Psykolog Forening.

Offentlige institutioner og private virksomheder, som ikke ejes af en psykolog, der er medlem af Dansk Psykolog Forening, er ikke berettiget til det reducerede medlemsgebyr.

Der bedes oplyst, hvorvidt kursusudbyder er medlem af Dansk Psykolog Forening, når der søges om godkendelse for et kursus.

VURDERING AF SPECIALIST- OG SUPERVISORANSØGNING SAMT CV FOR UNDERVISERE/SUPERVISORER, DER IKKE ER MEDLEMMER AF DP

Forretningsudvalget har ved møde den 15.11.2010 besluttet, at gebyrerne for vurdering af specialistansøgning, supervisoransøgning og cv for undervisere/supervisorer, der ikke er medlemmer af DP, pr. 1. april 2011 reguleres i forhold til forbrugerprisindexet.

Gebyrerne har været uændrede siden 2000.

Gebyrer pr. 1. april 2011

Vurdering af specialistansøgning: 1.600 kr.
Vurdering af supervisoransøgning: 900 kr.
Vurdering af cv: 3.100 kr.

Gebyrer for medlemmer af Dansk Psykolog Forening

I forbindelse med specialistgodkendelse: 1.600 kr.
I forbindelse med supervisorgodkendelse: 900 kr.

For ikke-medlemmer

I forbindelse med godkendelse til at varetage undervisning, supervision og egenterapi i specialistuddannelserne: 3.100 kr.

Der kan gives dispensation, hvis helt særlige forhold taler for det. Hvis fx en læge som led i sin ansættelse yder supervision til en psykolog under specialistuddannelse, skal der ikke betales gebyr for en godkendelse. Men godkendelsen kan kun bruges i forbindelse med den supervision, der ydes i kraft af ansættelsesforholdet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge