Ansøgning
Ansøgning om godkendelse som specialist og supervisor sker ved at printe og udfylde de skemaer, der er beskrevet nedenfor, og indsende dem til:

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Du bedes indsende alt i to eksemplarer af din samlede ansøgning.

Ansøgningen må ikke være fotokopieret på dobbeltside, og det er nemmest for os, hvis din ansøgning ikke indeholder papirclips, plasticomslag, mapper, indexblade og hæfteklammer.

Husk selv at opbevare en kopi. Indsend aldrig originale diplomer, uddannelsesbeviser med mere.

Du kan også sende din ansøgning som en elektronisk PDF-fil i stedet for at sende den med posten.

Sådan gør du:

Alle dokumenter skal scannes ind og samles i én fil
Alle dokumenter skal være bilagsnummererede og ligge i nummerorden med ansøgningsskemaerne forrest
Send din PDF med alle bilag til bla@dp.dk eller info@dp.dk.
Hvis du har bilag til din ansøgning, der ikke kan scannes, fx regnskabsbilag eller bøger, kan de sendes som hidtil.

Du finder alle relevante skemaer her

Specialistuddannelse
Undervejs i din specialistuddannelse skal du løbende sørge for, at du får attesteret den supervision, du har modtaget.

Hvert supervisionsforløb skal attesteres i et supervisionsbevis.

Når du ansøger om godkendelse
Ved selve ansøgningen skal du udfylde i alt 3 skemaer:

Et fælles ansøgningsskema for godkendelse af specialistuddannelse samt to kursusskemaer:
Et fælles kursusskema, der omfatter det tværgående modul samt modulet vedrørende forskning og formidling og
Et af følgende 10 specifikke kursusskemaer, der omfatter det krævede fællesmodul samt det pågældende specialiseringsmodul:

Arbejds- og Organisationspsykologisk Specialistuddannelse
Børneneuropsykologisk Specialistuddannelse
Børnepsykologisk Specialistuddannelse
Gerontopsykologisk Specialistuddannelse
Neuropsykologisk Specialistuddannelse
Psykopatologisk Specialistuddannelse
Psykoterapeutisk Specialistuddannelse
Psykotraumatologisk Specialistuddannelse
Pædagogisk Psykologisk Specialistuddannelse
Sundhedspsykologisk Specialistuddannelse

For begge kursusskemaer gælder det, at de er inddelt efter de teoriområder, der skal opfyldes i det pågældende modul.

Når kursusskemaerne udfyldes, skal det enkelte kursus/uddannelsesforløb placeres under det pågældende moduls teoriområde, hvorunder det ønskes godkendt.

Supervisoruddannelse
Udfyld ansøgningsskema for godkendelse som supervisor.

Ekspeditionstid

Der må forventes en ekspeditionstid på op til 3 måneder fra ansøgningen er modtaget i Dansk Psykolog Forening.
I ferieperioder kan der dog forekomme længere ekspeditionstid.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge