At være supervisor indebærer, at man påtager sig ansvaret for, at supervisanden modtager kvalificeret vejledning i forhold til de arbejdstemaer, der er aftalt.

Supervisor skal have dokumenteret faglig kompetence inden for de områder, som vedkommende påtager sig at supervisere i.

Det forventes, at supervisor er bekendt med kravene i den specialistuddannelse, som supervisanden er i gang med.

Det er en del af supervisors rolle sammen med individ/gruppe at afklare følgende:

  • Aftalen om supervisionsforløbet (den formelle kontrakt).
  • Den psykologiske kontrakt.
  • Metoder, rammer, teknik og faser i supervision.
  • Supervisionsbegrebets afgrænsninger og områder, fx afgrænsning til terapi.
  • Etiske overvejelser. Overordnet skal overvejelserne sikre en etisk forsvarlig relation mellem psykolog og bruger. De samme overvejelser er gældende for relationen mellem supervisor og supervisand.
  • Evaluering af supervisionsforløbet. Supervisor skal løbende evaluere forløbet med supervisand, herunder udvikling af supervisandens kompetence. Det er supervisors ansvar at rette fokus mod psykologens mangel på kompetenceudvikling eller manglende egnethed til varetagelse af jobbet. Supervisor skal endvidere gøre opmærksom på, at det er dennes pligt i den afsluttende supervisionserklæring at afkrydse, om supervisanden har gennemført forløbet tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende. Hvis vurderingen ender med ’ikke tilfredsstillende’, skal supervisor derudover give en uddybende forklaring til supervisanden.
  • Der skal bruges et standardskema til dokumentation af supervision udarbejdet af Dansk Psykolog Forening.
  • Afbrydelse af supervisionsforløb: Supervisor kan afbryde forløbet, hvis det ikke er muligt for supervisor at bidrage yderligere til psykologens kompetenceudvikling, eller hvis relationen mellem supervisor og supervisand taler for det.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge