23. Procedure for klagesagsbehandling

Klagesager kan principielt deles op i to kategorier, som kræver hver sin procedure for klagesagsbehandling.

23.1. Behandling af klager, der drejer sig om formalia

Denne type klager drejer sig om formalia, fx forvaltningspraksis i fagnævnet og formelle fejl i sagsbehandlingen i forhold til gældende regler.

I sådanne klagesager er det Specialistuddannelsesudvalget, der sagsbehandler klagen ud fra et sekretariatsmæssigt oplæg. Her er det afgørende, at den viden og erfaring om forvaltning, der ligger hos udvalgets medlemmer og i sekretariatet, bliver brugt konkret i klagesagsbehandlingen. Klagesagen behandles derfor på et møde i Specialistuddannelsesudvalget, hvorefter der træffes en afgørelse.

23.2. Behandling af klager, der drejer sig om vurderingen af indholdet i en ansøgning

Denne type klager drejer sig om vurdering af indholdet i en ansøgning, fx godkendelse af praksisdelen og den teoretiske del etc.

I disse sager nedsætter Specialistuddannelsesudvalget et klagenævn, bestående af: to fagnævnsformænd for de nærmest tilgrænsende specialer som tilknyttes én juridisk konsulent/uddannelseskonsulent fra sekretariatet.

Klagenævnet afgiver en indstilling til Specialistuddannelsesudvalget, som herefter træffer en afgørelse i sagen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge