Supervisionsbevis

Når du anvender videooptagelser af klienter i forbindelse med supervision, skal du have indhentet klientens samtykke:
Samtykkeerklæringen ved AV-optagelser finder du her

Fælles ansøgningsskema for godkendelse af specialistuddannelse samt to kursusskemaer:

Fælles kursusskema

Specifikke kursusskemaer, der omfatter det krævede fællesmodul samt det pågældende specialiseringsmodul:

Arbejds- og Organisationspsykologisk Specialistuddannelse
Børneneuropsykologisk Specialistuddannelse
Børnepsykologisk Specialistuddannelse
Gerontopsykologisk Specialistuddannelse
Neuropsykologisk Specialistuddannelse
Psykopatologisk Specialistuddannelse
Psykoterapeutisk Specialistuddannelse
Psykotraumatologisk Specialistuddannelse
Pædagogisk Psykologisk Specialistuddannelse
Sundhedspsykologisk Specialistuddannelse

For begge kursusskemaer gælder det, at de er inddelt efter de teoriområder, der skal opfyldes i det pågældende modul. Når kursusskemaerne udfyldes skal det enkelte kursus/uddannelsesforløb placeres under det pågældende moduls teoriområde, hvorunder det ønskes godkendt.

Supervisoruddannelse
Ansøgningsskema for godkendelse som supervisor

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge