Hvis du allerede har en specialistgodkendelse eller har en igangværende ansøgning om specialistgodkendelse, skal du være opmærksom på, at dine arbejds- og supervisionsforhold, som er brugt i forbindelse med specialistgodkendelse nr. 1, ikke kan genbruges ved ansøgning om specialistgodkendelse nr. 2. Derimod kan relevant teoriundervisning genbruges. I det følgende kan du se, hvad kravene til arbejdstid har været i de forskellige specialistuddannelsers overgangsordninger.

Krav til arbejdstid
I overgangsordningens gruppe I (der blev benyttet i forbindelse med oprettelse af specialistuddannelser i psykoterapi, sundhedspsykologi, gerontopsykologi, neuropsykologi, børneneuropsykologi, børnepsykologi og pædagogisk psykologi) kræves autorisation og mindst otte års beskæftigelse inden for specialet. Det vil sige i alt ti års beskæftigelse, medmindre autorisationen er opnået ved beskæftigelse udelukkende inden for specialet. I overgangsordningens gruppe II (der blev benyttet i forbindelse med oprettelse af specialistuddannelser i psykoterapi, sundhedspsykologi, gerontopsykologi, neuropsykologi, børneneuropsykologi, børnepsykologi og psykopatologi) kræves autorisation og mindst fem års beskæftigelse inden for specialet. Det vil sige i alt syv års beskæftigelse, medmindre autorisationen var opnået ved beskæftigelse udelukkende inden for specialet. Krav til arbejdstid i overgangsordning for arbejds- og organisationspsykologisk og psykotraumatologisk specialistuddannelse svarer til kravene til arbejdstid under den permanente ordning. I den permanente ordning kræves autorisation og derudover tre års beskæftigelse inden for specialet, altså i alt fem års beskæftigelse. I ansøgningen skal al beskæftigelse efter kandidateksamen frem til ansøgningstidspunktet anføres i skemaet med tilhørende dokumentation. Ansøgeren skal selv anføre, under hvilket speciale det enkelte ansættelsesforhold skal medregnes.

Krav til supervision
Ligesom arbejdstid kan supervision heller ikke genbruges ved specialistansøgning nr. 2. Det betyder rent kvantitativt følgende krav til antal modtagne supervisionstimer: Ved 2. speciale: 160 timers supervision til autorisation, 200 timers supervision til l. speciale og 200 timers supervision til 2. speciale, i alt 560 timer. I ansøgningen skal al modtaget supervision efter kandidateksamen frem til ansøgningstidspunktet anføres i skemaet med tilhørende dokumentation. Ansøgeren skal selv anføre, under hvilket speciale det enkelte supervisionsforløb skal medregnes.

Konvertering/Sætten i bero
Hvis man ikke opfylder kravene til arbejdstid og supervision, kan man ansøge om at konvertere en erhvervet specialistgodkendelse til en ny godkendelse inden for et andet speciale. Dette kræver indsendelse af en ny ansøgning med skemaer og relevant dokumentation. Da der er tale om en ny sagsbehandling, skal der betales et nyt gebyr for sagsbehandlingen. En igangværende specialistansøgning kan ligeledes søges konverteret, men på samme betingelser som konvertering af en opnået specialistgodkendelse. Ved ansøgning om konvertering skal man samtidig skriftligt tilkendegive, at man tilbagekalder en tidligere opnået specialistgodkendelse eller igangværende ansøgning om specialistgodkendelse. Endelig kan en igangværende specialistansøgning under permanent ordning sættes midlertidig i bero, hvilket ligeledes kræver en skriftlig tilkendegivelse overfor sekretariatet.

Skriftligt arbejde
Under gammel ordning kan skriftligt arbejde fra første specialistgodkendelse genbruges ved ansøgning nr. 2 inden for beslægtede specialer. Det enkelte fagnævn

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge