Hvem kan søge ind på uddannelsen?

Dansk autorisation er en forudsætning for at søge ind på specialpsykologuddannelsen. Dog er det ikke et krav, at autorisationen er opnået i psykiatrien.

Autorisation af psykologer varetages af Psykolognævnet under Indenrigs- og Socialministeriet, der fastsætter kompetencekravene til autorisationsuddannelsen.

Læs alt om uddannelsen hos Danske Regioner

Se liste over godkendte specialpsykologer

Mød to specialpsykologer

Psykiatrien i Region Syddanmark har som mål, at 75 procent af sygehusets psykologer er specialuddannede inden for en 10-årig periode. Fra 2011 – 2022 er det målet at uddanne 76 specialpsykologer i psykiatri og i børne- og ungdomspsykiatri.

Psykolog Morten Dvoracek Hell uddanner sig til specialpsykolog. Han arbejder på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

Psykolog Marie Hindø uddanner sig til specialpsykolog. Hun arbejder på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle.

Uddannelsens organisatoriske struktur

Danske Regioner har iværksat specialpsykologuddannelsen som et tværregionalt projekt.
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse fastlægger de overordnede rammer for uddannelsen.

Aktørerne i specialpsykologuddannelsen består af Rådet for Specialpsykologuddannelsen, der er et nationalt råd, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om uddannelsens overordnede elementer.

De to Psykologfaglige Uddannelsesudvalg for Specialpsykologuddannelsen i hhv. Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri yder faglig rådgivning af Rådet for Specialpsykologuddannelsen.

Rådet og de psykologfaglige uddannelsesudvalg sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. Sekretariatet betjener derudover regionernes kontaktpersoner, et forum, der er nedsat i forbindelse med implementering af uddannelsen.

Udarbejdelsen af kurser til introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialpsykologuddannelsen samt til meritforløb i uddannelsens opstartsfase varetages af Center for Kompetenceudvikling.

Specialpsykologuddannelsen består af to adskilte uddannelsesforløb:

1. Introduktionsuddannelse
(12 måneder)

2. Hoveduddannelse
(36 måneder)

For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktions- og hoveduddannelsesforløbet som en sammenhængende 4 årig uddannelse.

Både introduktions- og hoveduddannelsen indeholder klinisk praksisdel og teoretisk kursusdel.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge