Program for Årsmøde 2022

Lørdag d. 27. august 2022 kl. 10-17
Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Velkommen til Årsmøde 2022

9.30 Ankomst og opstart online

Mød op på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og spis morgenmad, mens du netværker med dine fagfæller. Hvis du er med online, så log på via link og mød de andre onlinedeltagere.

Dansk Psykolog Forenings fungerende formand og årsmødets facilitator byder velkommen og rammesætter dette års samfundsaktuelle tema og selve det hybride format.

I Dansk Psykolog Forening har vi forpligtet hinanden på, at psykologien skal bruges til gavn for samfundet og styrke fremtidens behandling af mennesker med psykiske lidelser. Og med digitalisering som tema for årsmødet 2022 synliggør vi i fællesskab udfordringer og anviser holdbare, realistiske og værdiskabende løsninger med afsæt i psykolog­faglig viden inden for en aktuel samfundsmæssig udviklingstendens.

Meget apropos er årsmødet tilrettelagt ud fra et hybridt format, så flest muligt får mulighed for at være en del af det faglige fællesskab.

Vi præsenterer et nyt indholdsformat med fokuserede, forskningsbaserede oplæg, der er sat sammen for at inspirere alle deltagere med en række vidt forskellige, faglige perspektiver inden for det overordnede tema.

De seks ForskerTalks har dog alle det til fælles, at de via nyeste forskning involverer psykologiske perspektiver og stiller ind på psykologiens og psykologernes rolle i digitaliseringen som udviklingstendens i samfundet.

Malene Flensborg Damholdt

På arbejde med fremtidens psykolog - hvilken rolle spiller sociale robotter i psykologarbejdet?

De sociale robotter er her! Og der er allerede evidens fra international og national forskning, der indikerer at de sociale robotter kan noget i psykologarbejdet, som vi som mennesker ikke formår. ForskerTalken opdaterer på den nyeste forskning om menneske-robot interaktioner med betydning for psykologarbejdet og skitserer nogle af de muligheder og udfordringer, der er i vente.

Forskeren bag: Malene Flensborg Damholdt, cand.psych., ph.d., lektor på Aarhus Universitet står for denne ForskerTalk. Hun er en interdisciplinær psykolog, der forsker i forskellige typer af menneske-teknologi interaktioner, herunder interaktion med sociale robotter.

Inspiration:
Studies in Integrative Social Robotics

Automatiseringens tidsalder – en trussel eller en mulighed?
Rune Kristian Lundedal Nielsen

Hvorfor gamer børn (for meget)?

Denne talk anlægger et holistisk perspektiv på gaming og diskuterer den nyeste forskning på området. Herunder hvilken rolle fastholdelsesmekanismer og forretningsmodeller spiller og hvordan de interagerer med personlige og sociale faktorer.

Forskeren bag: Rune Kristian Lundedal Nielsen, cand. psych., cand. IT., ph.d., lektor på IT-Universitetet i København, hvor han bl.a. forsker i spilpsykologi, computerspilsafhængighed, fastholdelsesmekanismer og forretningsmodeller i computerspil.

Inspiration:
Podcast: “24 Spørgsmål til professoren: Nej, computerspil er ikke heroin - Psykolog Rune Kristian Lundedal Nielsen"

Six Acts of Skullduggery in the Technology Debate
Christian Gaden Jensen

Psykologers rolle i digital stressforebyggelse og folkesundhed – hvordan og hvorfor?

Denne ForskerTalk diskuterer internationale og nationale forskningsresultater der viser et relevant potentiale af online indsatser og blended care inden for stressforebyggelse. Men hvordan finder psykologer en værdifuld og fagligt meningsfuld rolle i sådanne minimal-kontakt regimer? Skal psykologerne blande sig i det?

Forskeren bag: Christian Gaden Jensen, Ph.d. i Sundhedspsykologi. Medstifter og administrerende Direktør i Fonden Mental Sundhed. Har siden 2010 arbejdet med forskningsbaseret mental sundhedsfremme i danske og udenlandske kommuner, regioner og i forsikringsbranchen.

Inspiration:
Forskningsbaseret stressreduktion

Åben og Rolig Online – samlet evalueringsrapport
Thomas Morton

How do online social networking address social isolation among older adults?

This ForskerTalk will discuss the impact of social isolation on the physical and mental health of vulnerable older adults, and will summarise recent research examining whether internet access and supportive training can improve social connection and wellbeing in this group.

Thomas Morton has a PhD from the University of Queensland, Australia, and is Professor of Social Psychology at the University of Copenhagen. As a social psychologist, he is particularly interested in the role of identity and group membership in shaping individual experiences of the world, including questions of social inclusion and exclusion and the impact of these on the self and well-being.

Inspiration:
Activating and Guiding the Engagement of Seniors With Online Social Networking: Experimental Findings From the AGES 2.0 Project
Louise Birkedal Glenthøj

Kan virtual reality baseret psykoterapi behandle sværere psykiatriske lidelser?

Denne ForskerTalk stiller ind på, hvad internationale forskningsresultater og igangværende, nationale forskningsprojekter viser om, hvordan virtual reality baseret psykoterapeutisk kan bruges til behandling i psykiatrien med fokus på psykoselidelser.

Forskeren bag: Louise Birkedal Glenthøj, dr.med, ph.d, specialpsykolog og specialist i psykoterapi, er forskningsleder ved Copenhagen Research Centre on Mental Health, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet. Hendes forskning undersøger brugen af virtual reality teknologi til at optimere psykoterapeutisk behandling i psykiatrien i en række store tværregionale forskningsprojekter.

Inspiration:
Advances in immersive virtual reality interventions for mental disorders: A new reality?
Kristofer Vernmark

What do we know about digital psychology and digital interventions for mental health problems?

The way we have provided psychological treatment the last 100 years have been pretty much unchanged – face to face in the therapist office. But with the development of new digital modalities the possibilities of providing treatment in a new array of ways have increased. What do we know about these digital treatment formats, what does the research show us and how about aspects such as therapeutic alliance and effects compared to face-to-face treatments?

Kristofer Vernmark is PhD, Psychologist, and author on digital psychology and internet-based interventions. Kristofer has worked with digital psychology and internet-based treatment for over 15 years and has made a significant contribution to the widespread use of digital interventions in the Swedish healthcare system. He has written a doctoral thesis and several books on the subject, and in 2018 he started the network for Digital psychologists in Sweden.

Inspiration:
Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression

12.30 Nyd en vegetarisk frokost

13.30 Workshop-runde

Vælg mellem de fem workshops der er tilrettelagt med fysisk tilstedeværelse eller deltag online i en særlig workshop for onlinedeltagere.

På en workshop får du mulighed for at afprøve eller arbejde med en case der involverer digitale aspekter og forskningsbaseret viden. Og du bidrager som deltager med egne perspektiver og praksiserfaringer i en fælles drøftelse.

1. Fremtidsscenarier for sociale robotter i psykologarbejdet

Malene F. Damholdt, cand.psych., ph.d., lektor på Aarhus Universitet står for denne workshop.

Gå til workshop

2. Gaming disorder i ICD-11 - fra leg til diagnose

Rune Kristian Lundedal Nielsen, cand.psych., cand. IT., ph.d., lektor på IT-Universitetet i København står for denne workshop.

Gå til workshop

3. Blended Care i stressbehandling

Christian Gaden Jensen, Ph.d. i Sundhedspsykologi og Yun Ladegaard, Ph.d. i Arbejds- og Organisationspsykologi står for denne workshop.

Gå til workshop

4. Brug af VR-teknologi til psykiske lidelser

Louise Birkedal Glenthøj, Lise Mariegaard, Fatime Zeka og repræsentanter fra KHORA VR står for denne workshop.

Gå til workshop

From analogue to digital – what do you need to do and learn as a digital therapist?

Kristofer Vernmark is PhD, Psychologist and author runs this workshop.

Gå til workshop

6. Online behandlingsprogrammer

Medlemmerne af DPs online panel Ditte Hoffmann Frydendal, Hildur Finnbogadóttir og Marie Drengsgaard Jørgensen står for denne workshop.

Gå til workshop

Vær med til at uddele Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris og Seniorforskerpris. Medlemmer af Dansk Psykolog Forenings Uddannelses og Forskningsudvalg motiverer og overrækker priserne. Bedømmelsesudvalget består af forskerne Mimi Yung Mehlsen, Aarhus Universitet, Erik Lykke Mortensen, Københavns Universitet og Laila Øksnebjerg, Nationalt Videnscenter for Demens.

De to modtagere præsenterer derefter deres prisvindende forskning. På billedet ses de to modtagere af Forskerpriserne 2020.

Vinderne af Juniorforskerpris og Seniorforskerprisen 2022 annonceres her, når bedømmelsesudvalget har voteret.

Vær med til at debattere dilemmaer

Årsmødet slutter af med en hybrid debat om de dilemmaer og spørgsmål som psykologien i en digital tidsalder rejser. Alle deltagere har i dette hybride debatformat mulighed for at kommentere og rejse spørgsmål før og under årsmødet.

I fællesskab udforsker deltagerne og et panel af forpersoner i Dansk Psykologforening, hvordan psykologer og psykologfaglig viden fortsat kvalificerer samfundsdebatten og synliggør de muligheder og udfordringer der er forbundet med digitalisering som samfundstendens. Og ikke mindst de krav digitaliseringen stiller til etisk stillingtagen og udviklingen af psykologfagligheden.

Panelet består af:

  • Karla Braga (forperson for Studentersektionen)
  • Johanne Bratbo (forperson for Komité for Etik)
  • Dea Seidenfaden (fungerende forperson for Dansk Psykolog Forening)

 

16.50 På gensyn (streames)

Vi takker for denne gang og ser frem mod næste årsmøde og andre af de faglige aktiviteter, hvor vi mødes, debatterer og udvikler psykologfaglige kompetencer i fællesskab.

Årsmøde 2022

Tilmeld dig

Pris 550,- kr. / 200,- kr. for studerende, ledige, pensionister og online deltagere.

Tilmeld mig

Tilmeld mig online