Faglig konference for ydernummerpsykologer 2022

Systematisk efteruddannelse
Karriere og kompetence

Systematisk efteruddannelse er en del af overenskomstaftalen imellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Målet med Systematisk efteruddannelse er at udvikle privatpraktiserende psykologers færdigheder og kompetencer til at kunne behandle alle målgrupper, som er omfattet af psykologordningen.

Som en del af ordningen inviteres du nu til en gratis og landsdækkende faglig konference for psykologer med ydernummer på hotel Comwell i Kolding til faglige oplæg, workshops samt gode muligheder for netværksdannelse. Comwell Kolding ligger centralt placeret i landet med kort afstand til Kolding centrum og Kolding Station.

Psykologer med ydernummer har via en survey bidraget med input til det faglige rammeprogram hen over de to dage. Programmets form og indhold veksler imellem plenumsessioner og workshops med fokus tilegnelse af nye faglige værktøjer inden for psykologordningens henvisningskategorier.

Program

Konferencen foregik over to dage på hotel Comwell i Kolding. Da deltagerantallet er udvidet, overnatter enkelte deltagere på det nærliggende Hotel Kolding. Dansk Psykolog Forening sørger for transport mellem de to lokaliteter.

Se programmet