Udgiftsloft bremser psykologhjælp

 I

Presseklip: Budgettet på 130 millioner er snart brugt, og depressions- og angstramte sættes nu på venteliste. Sådan lyder det i interne breve fra regionerne og Dansk Psykologforening til psykologer, skriver Ugebrevet A4. og videre: Et offentligt tilbud om psykologbehandling er ved at blive kvalt i sin egen succes. Og mens syge mennesker skubbes væk fra arbejdsmarkedet, er parterne uenige om, hvor stort behovet er.

Ugebrevet A4 skriver, at et offentligt tilbud om psykologhjælp til depressions- og angstramte danskere nu anvendes i så stort et tal, at psykisk påvirkede mennesker frem til 1. juli bliver sat på venteliste. Ugebrevet, siger med henvisning til Psykologforeningens nyhedsbrev, at psykologerne udsætter patienterne for en administrativ bremse i form af ventelister. Ordningen giver ellers personer over 18 år med ’let til moderat depression’, eller personer mellem 18 og 38 år, der lider af ’let til moderat angst’, ret til psykologhjælp med tilskud.

Anders Kühnau (S), der som næstformand i Danske Regioners Løn- og Personalepolitiske Udvalg, er ansvarlig for aftalen og beklager ventelisterne:

– For nogle, som ikke får behandlingen i tide, kan det betyde, at de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, at de ikke får færdiggjort deres uddannelse, og at de ikke kan opretholde et ordentligt liv, hvis de er alvorligt ramt af depression og angst. Det kan få store samfundsmæssige konsekvenser. Det er utroligt beklageligt, at man har den her venteliste-situation, siger Anders Kühnau til Ugebrevet A4.

Eva Secher Mathiasen formand for Dansk Psykolog Forening mener, at situationen i værste fald kan udvikle sig dramatisk:

-De svagere borgere er i risiko for at få det værre. Symptomerne kan udvikle sig, og i værste fald øger det selvmordsrisikoen. Det kan også ende med, at man skal have en seng i psykiatrien, og det er en ulempe for borgeren. For samfundet er det også en dyr løsning,  siger hun til Ugebrevet A4.

Eva Secher Mathiasen afviser at psykologerne skal nedsætte honorarerne og mener, at psykologforeningen ikke har andet valg end at medvirke til at sende patienter på venteliste:

– Vi kan ikke afvise patienter, for så har vi ikke længere en aftale om, at vi behandler borgerne. Alternativet er at opsige aftalen med regionerne, men det ønsker vi ikke, fordi vi synes, det er et godt tilbud til borgerne, siger hun.

Ifølge Ugebrevet A4 vurderede Danske Regioner i 2010, at der for hver krone samfundet bruger på psykologbehandling til depressionsramte, kommer fem kroner tilbage, men udgiftsloftet er sat efter, at kun 33 % ifølge en evaluering af ordningen fra 2011 var korrekt henvist fra lægen.

– Folketingets partier har sagt: ’I behøver ikke ret mange flere penge til at udvide ordningen til alle, fordi vi tager udgangspunkt i, at totredjedele er fejlhenvist’,  siger Anders Kühnau til Ugebevet A4.

Psykologformand Eva Secher Mathiasen er dog særdeles kritisk. Både over for evalueringen af ordningen og den ramme, politikerne har afsat til behandlingen.

Se hele nyheden på Ugebrevet A4

Ugebrevet A4 den 29. april 2013

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge