Udpegning til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

 I

Dansk Psykolog Forening har indstillet psykologerne Tine Wøbbe og Gunvor Brandt til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Nævnet behandler patienters klager over den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves af autoriserede faggrupper i sundhedsvæsenet, herunder behandling, pleje, information, samtykke og journalføring mm.

Tine Wøbbe har været medlem i Disciplinærnævnet siden 2013 og arbejder som chefpsykolog på Psykiatrisk Center Skt. Hans, samt som ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Hun er specialpsykolog i psykiatri og specialist i psykopatologi og psykoterapi.

 

Gunvor Brandt arbejder som chefpsykolog og uddannelsesansvarlig specialpsykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland.

Hun er specialist og supervisor i psykoterapi.

 

Tine Wøbbe og Gunvor Brandt er udpeget for en 4 års periode, der starter 1. januar 2019. De er udpeget af bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening på baggrund af en høringsproces blandt de decentrale enheder.

Medlemmerne i nævnet deltager i arbejdet som repræsentanter for psykologerne i de sager, hvor de som faggruppe er involveret.

En stor tak til Birgitte Bräuner Jensen for hendes indsats i Disciplinærnævnet siden 2011.

Disciplinærnævnet er placeret under Styrelsen for Patientklager i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor det fungerer uafhængigt i dets afgørelser om den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnet består af en formand, et antal næstformænd og beskikkede medlemmer, der repræsenterer forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Disciplinærnævnet her.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge