Udpegninger

 I

Dansk Psykolog Forenings eksterne repræsentationer

Til Akademikerne (AC) bestyrelse er Eva Secher Mathiasen udpeget af Fællesrepræsentationen i AC (Dansk Psykolog Forening, Bibliotekarforbundet, Dansk Mejeriingeniør Forening, Dansk Kiropraktorforening Forening, Foreningen af Kliniske Diætister og Tandlægeforeningen) indtil 01.07.2017 eller formandsperioden.

Til Akademikerne (AC) FHO varetages af Tine Jørgensen, Bibliotekarforbundet udpeget af Fællesrepræsentationen i AC (Dansk Psykolog Forening, Bibliotekarforbundet, Dansk Mejeriingeniør Forening, Dansk Kiropraktorforening Forening, Foreningen af Kliniske Diætister og Tandlægeforeningen) indtil 01.07.2015 eller formandsperioden.

Til Akademikerne (AC) FHO-S er Bruno Pedersen, Bibliotekarforbundet udpeget af Fællesrepræsentationen i AC (Dansk Psykolog Forening, Bibliotekarforbundet, Dansk Mejeriingeniør Forening, Dansk Kiropraktorforening Forening, Foreningen af Kliniske Diætister og Tandlægeforeningen) indtil 01.07.2015.

Til Akademikerne (AC) AMPU (Arbejdsmiljøpolitisk udvalg) er Birgit Tamberg Andersen udpeget af DP’s bestyrelse.

Til Akademikerne (AC) AMPU, ekspertgruppe er Birgit Tamberg Andersen udpeget af DP’s bestyrelse.

Til Akademikerne (AC) UFU (Uddannelses- og Forskningsudvalg) er Pernille Hviid udpeget af DP´s bestyrelse.

Til Akademikerne (AC) UBVA (Udvalg til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejder) er Knud-Erik Sabroe udpeget af DP’s bestyrelse.

Til Akademikernes A-kasses bestyrelse er Eva Secher Mathiasen valgt af Akademikernes repræsentantskab indtil 2018.

Til Akademikernes (A-kassen) repræsentantskab er Eva Secher Mathiasen (Arne Grønborg Johansen suppleant) samt Camilla Wulf-Andersen  (Rie Rasmussen suppleant) medlemsvalgte indtil 2018.

Til DIGNITY – Dansk Institut mod tortur. Bestyrelsen er Merete Strømming udpeget af DP’s bestyrelse.

Til Forbrugsforeningens repræsentantskab er Arne Grønborg Johansen  (Del af ACs valggruppe 3) indstillet af DP til ACs bestyrelse indtil 31.12.2016.

Til Fællesudvalg med Danmarks Lærerforening er Rie Rasmussen udpeget af DP’s bestyrelse uden begrænsning.

Til Komiteen for Sundhedsoplysning, styrelsen er Mette Holsøe udpeget af DP’s bestyrelse.

Til Forhandlingsfællesskabet er Eva Secher Mathiasen udpeget ved formandsrepræsentation i formandsperioden.

Til MP Pensions bestyrelse er Arne Grønborg Johansen udpeget af DP’s bestyrelse

Til Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø er Annie Høgh samt Rie Rasmussen (suppleant) udpeget efter indstilling fra bestyrelsen indtil 31.12.2014.

Til National Awarding Committee (NAC) EuroPsy er Pernille Hviid, Bendt Thorpegård Pedersen, Lars Larsen, Line Thatt Jensen og Rikke Schwartz udpeget af DP’s bestyrelse.

Til Psykolognævnet er Line That Jensen samt Rikke Schwartz udpeget efter indstilling til bestyrelsen indtil 31. marts 2018.

Til Sundhedsstyrelsens Disciplinærnævn er Birgitte Bräuner samt Tine Wøbbe udpeget efter indstilling fra bestyrelsen indtil 31.12.2018.

Til UNICEF Danmark er Maria Nannestad (Formand for Børne- og Familiepsykologisk Selskab) samt Ole Kyed (æresmedlem i UNICEF Danmark) udpeget uden begrænsning.

Øvrige udpegninger (fra d. 23. marts 2014)

Til Forskningsklinikken for Ludomani v. Århus Universitetshospitals Referencegruppe om effekten af ludomanibehandling er udpeget: Sarah Daniel, lektor i klinisk psykolog.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje om behandling af anoreksi er udpeget: Gry Kjærsdam Telléus, cand.psych.aut., PhD, postdoc.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje om behandling af angst hos børn og unge er udpeget: Hanne Urup Engbjerg, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi, Mikael Thastum, professor, PhD, og Marianne Esdahl, cand.psych.aut., specialist og supervisor i kliniske børnepsykologi og i psykoterapi, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje om rehabilitering af patienter med prostatakræft er udpeget: Ali Amidi, cand.psych., PhD-studerende, og Anna Thit Johnson, cand.psych., PhD, adjunkt.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for behandling af angst hos børn og unge er udpeget: Kristian Arendet, cand.psych., PhD i klinisk psykologi for børn og unge.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for diagnostik og non-farmakologisk behandling af unipolar depression er udpeget: Kamilla Woznica Miskowiak, cand.psych.aut., PhD,  Stine Bjerrum Møller, cand.psych.aut., PhD, specialpsykolog i psykiatri, Christina Schacht-Magnussen, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol er udpeget: Roland Westerlund, cand.psych., Per Nielsen, cand.psych.aut., PhD, centerleder, og Helle Kjær, cand.pscyh.aut., centerleder.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for OCD er udpeget: Nicole Rosenberg, cand. psych.aut.,specialist i psykoterapi og psykopatologi, specialpsykolog i voksenpsykiatri, Hjalti Jònsson, cand.psych.aut, PhD, adjunkt, og Katja Anna Hybel, cand.psych.aut., specialist i børneneuropsykologi.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. for visitationsretningslinje for børn og unge med erhvervet hjerneskade med psykiatrisk komorbiditet er udpeget: Anette Krusborg, leder, Hjerneskadecenter Nordjylland, specialist i klinisk børneneuropsykologi, og Nina Madsen Sjö, Erhvervs-PhD-studerende, specialist i klinisk børneneuropsykologi.

Til KORA’s referencegruppe vedr. forskningsprojekt om behandling af ikke-psykotiske lidelser med it-fokus er udpeget: Anne Sophie Bauer, cand.psych.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for epilepsi hos børn og unge er udpeget: Pia Stendevad, cand.pæd.psych., specialist i klinisk børneneuropsykologi.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for svær bulimi er udpeget: Kristine Godt, cand.psych.aut., PhD, diplomeret gruppeanalytiker, og Gry Kjærsdam Telléus, cand.psych.aut., PhD, postdoc.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for personlighedsforstyrrelse (borderline) er udpeget: Kirsten Rosenkrantz Grage, cand.psych, specialist og supervisor i psykoterapi, og Sebastian Simonsen, cand.psych, PhD.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje for kompliceret skizofreni er udpeget: Vibeke Bliksted, cand.psych.aut., PhD, specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykoterapi, og Stephen Austin, cand. psych, autoriseret, specialist i psykoterapi.

Til Akademikernes Styrelse for Forskning og Innovations Det Frie Forskningsråd er udpeget: Bob Zacharie, professor v. Psykologisk Institut AU.

Til Justitsministeriets Kommissorium om udvidet brug af videoafhøring af børn er udpeget: Christine Vinum, autoriseret psykolog.

Til Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for satspuljeprojektet vedr. mental sundhed og unge er udpeget: Jesper Thybo, specialpsykolog i B&U-psykiatri, specialist i psykoterapi, supervisor.

Til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri er udpeget: Gunvor Brandt, ledende psykolog/Uddannelsesansvarlig specialpsykolog, og Ann Colleen Nielsen, specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykopatologi, teamleder.

Til Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. den nationale kliniske retningslinje om fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose er udpeget: Lisbet Marstrand, specialist i neuropsykologi.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge