Udvalg sikrer psykologfagligheden større plads i ældreplejen

 I

Efter godt og grundigt udvalgsarbejde har psykologfagligheden nu fået en større plads i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på demensområdet. Det er et vigtigt resultat i indsatsen for at sikre borgerne en god og sund alderdom, siger Merete Strømming.

Dansk Psykolog Forening har haft ikke bare en, men to psykologer siddende med i den arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, der nu har udgivet sine anbefalinger til organiseringen af de nye udrednings-og behandlingsenheder for demens, som er et led i Den Nationale Demenshandlingsplan.

Sundhedsstyrelsen anmodede i første omgang foreningen om at udpege en neuropsykolog til arbejdsgruppen, men sekretariatet tog kontakt til Sundhedsstyrelsen og argumenterede for, at arbejdsgruppen også burde inkludere en gerontopsykolog. Det blev imødekommet, og derfor har i alt tre medlemmer (to på skift) fra arbejdsprogramudvalget for gerontopsykologi dækket møderækken og suppleret med deres faglige argumenter og perspektiver.

– I de endelige skriftlige anbefalinger, som var produktet af arbejdet, glæder vi os over, at psykologfagligheden på demensområdet nu er så veletableret, at anbefalingerne nævner, at mindst en af de ansatte psykologer bør være specialister i neuropsykologi, at der kan være behov for samarbejde med bl.a. psykologer med specialistuddannelse i gerontopsykologi, og at det bør være muligt at få rådgivning fra både de tre lægefaglige specialer samt sygeplejersker og psykologer.

– Det er godt arbejde af udvalgsmedlemmerne: Gry Møller Madsen, Anna Aamand og Susanne Bollerup Overgaard, siger Merete Strømming, der er næstformand i foreningen og samtidig formand for Arbejdsprogramudvalget for gerontopsykologi.

– Vi kan samtidig glæde os over, at Sundhedsstyrelsen ved den efterfølgende udpegning til to nye arbejdsgrupper vedrørende Nationale Kliniske Retningslinjer på demensområdet har bedt foreningen om at udpege to psykologer, i stedet for én som det førhen var normen, siger Merete Strømming.

Se anbefalingerne her.

Promoveret gerontopsykologien
Herudover har arbejdsprogramudvalget i hele generalforsamlingsperioden haft gang i aktiviteter og indsatser, der dels skal stimulere rekrutteringen af psykologer til ældreområdet, dels øge kommuners og andres interesse for at ansætte flere psykologer på området. Det overordnede formål er at sikre borgerne en god og sund alderdom.

Silja Henderson og Susanne Bollerup Overgaard på arbejde på KL’s ældrekonference 25. september 2017

Udvalget og selskabet har i fællesskab promoveret gerontopsykologien i en lang række fora og udvalg og bl.a. mødtes og samarbejdet med ÆldreSagen, Alzheimerforeningen og Nationalt Videnscenter for Demens.

Senest har udvalget i samarbejde med sekretariatet bemandet en stand på KL’s Ældrekonference i Kolding og afholdt en postkortkonkurrence, ”Vind en psykolog” rettet mod kommuner for at gøre opmærksom på psykologers kompetencer på ældreområdet.

Der blev uddelt materiale som egne plakater, foldere og nøgledokumenter ud, samt tidligere artikler, portrætter af psykologer på ældreområdet og gratis eksemplarer af det spritnye P. Dagen indbragte en masse gode snakke og 20 postkort fra i alt 15 forskellige kommuner.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge