Undersøgelsen om ny autorisations- og tilsynsmodel til psykologer er sat i bero

 I

Psykologer må vente på afklaring om nyt autorisations-system og offentligt tilsyn. Årsagen er, at den ministerielle arbejdsgruppe, der i øjeblikket er nedsat for at undersøge mulighederne for at indrette en ny autorisationsordning og dermed også nyt offentligt tilsynssystem for psykologer, er blevet sat i bero, da sundhedsmyndighederne skal prioritere i forhold til covid-19. Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet til Dansk Psykolog Forening.

Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen er ærgerlig over udsigten til, at arbejdet trækker yderligere ud

”Det er naturligvis forståeligt, at covid-19 giver anledning til behov for at gennemgå prioritering af opgaver, fordi der har været ekstra tryk på. Men det er ikke godt, at en så væsentlig opgave som tilsyn med psykologer, nedprioriteres. Der er en række alvorlige problemer med det eksisterende tilsyns- og klagesystem, som bør håndteres snarest og så trænges en modernisering, som gør systemet mere relevant for psykologernes arbejde og for de mange klienttyper, som psykologerne arbejder med og for,” siger Dansk Psykolog Forenings formand og fortsætter:

”Det er helt afgørende, at det arbejde, der kommer til at ligge til grund for en ny autorisationsmodel og det offentlige tilsyn er grundigt. Men det er også vigtigt, at det bliver gjort. Psykologer er en mangfoldig stand, og vi er spredt over mange fag- og arbejdsområder, så det er et meget komplekst arbejde at ændre det nuværende autorisations- og tilsynssystem. Den nye ordning bør være mere hensigtsmæssigt for den virkelighed psykologerne arbejder i og for de mange klienter vi arbejder med, som skal have sikkerhed for, at der sættes ind, hvis ikke de møder den kvalitet og integritet, som er vores adelsmærke. Derfor er min opfordring til ministeriet og arbejdsgruppen, at man prioriterer at komme i gang igen så hurtigt som muligt”, siger Eva Secher Mathiasen.

Vi arbejder for den bedste løsning for flest

Dansk Psykolog Forenings arbejde med at ændre autorisationsordningen og forbedre det offentlige tilsyn har stået på siden medlemmerne på generalforsamlingen i 2018 besluttede at arbejde for, at forbedre det offentlige tilsyn og derved blandt andet sikre at alle psykolog er omfattet. I dag er det kun psykologer med autorisation, der er omfattet af det offentlige tilsyn i Psykolognævnet.

”Vi skal sikre et velfungerende og sikkert tilsyn med psykologerne – det er vigtigt både for psykologerne, men også de borgere, der benytter psykologernes tilbud. For det første må der ikke fremadrettet være psykologer i Danmark, der falder uden for det offentlige klage- og tilsynssystem. For det andet skal vi sikre, at en psykolog fremadrettet ikke kan frasige sig sin autorisation og på den måde undgå tilsyn. Det kan man i dag, og det skal ændres,”, siger Eva Secher Mathiasen.

I den oprindelig planlægning skulle arbejdsgruppen være færdig i februar 2021, men pga. af covid-19 er processen ad flere omgange blevet udsat. Nu er arbejdet atter stillet i bero, dog forventer ministeriet, at arbejdsgruppen genoptager arbejdet igen i løbet af foråret.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge