Underviser(e) til kurset Med organisationen i fokus

Bliv underviser på kurset 'Med organisationen i fokus' hos Dansk Psykolog Forening

Underviser(e) til kurset ’Med organisationen i fokus’

Som underviser på et at Dansk Psykolog Forenings kurser har du/I mulighed for selv at præge form og indhold ud fra kursets retningslinjer.

Opgaven

Vi søger underviser(e), der kan undervise på kurset ’Med organisationen i fokus’. Kurset er et af de tre kurser på Arbejds- og Organisationspsykologisk fællesmodul, som skal sikre en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder. Kurset er godkendt med 30 timer på specialistuddannelsen.

Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller om organisationer og organisationers udvikling med henblik på at identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier samt at kunne reflektere over egen rolle i arbejdet med organisationer.

Du kan læse mere om krav til indholdet for både hele Arbejds- og organisationspsykologisk fællesmodul og det konkrete kursus i Retningslinjer for Specialistuddannelser (side 3-4).

Kompetencer

Du/I er psykolog(er) med specialistuddannelse eller ph.d. inden for Arbejds- og organisationspsykologi og gerne længere forsknings- og/eller praksiserfaring på området.

Vi tilbyder

Vi ønsker at udbyde kurset i efteråret 2023 i vores lokaler i København, Aarhus eller virtuelt.

Underviserhonoraret er på 1.887 kr. pr. time. Kurset er godkendt til 30 timers undervisning og et antal timers pauser alt afhængig af, hvordan kurset tilrettelægges. Både undervisnings- og pausetimerne honoreres med ovenstående underviserhonorar. Derudover betales et udviklingshonorar på 4 timers underviserhonorar første gang kurset afholdes. Dansk Psykolog Forening dækker transport og eventuel hotelovernatning.

Dansk Psykolog Forening sparrer med dig/jer i forhold til indhold og form på kurset. Vi står også for alt det praktiske og administrative i forbindelse med afholdelse af kurset.

Send et CV og en kort ansøgning med begrundelse for, hvorfor du/I gerne vil undervise på kurset hos os.

Send CV og ansøgning til job@dp.dk senest den 19. februar 2023.

Yderligere oplysninger

Kontakt uddannelseskonsulent Charlotte Dam på chd@dp.dk eller 35 25 97 60.